Kommentar

Rovfugler og sabbaten
20. juni 2016
Legger vi all vår energi i søken etter åndelig mat og reserverer vi vår årvåkenhet til å søke Guds nærvær?
Kan kristne støtte Israel på tross av landets homoparader?
14. juni 2016
Det som betyr mest for Gud er navnet Hans og dette har Han investert i landet Israel.
Myter som former virkeligheten
23. mai 2016
Mye av det som resulterer i store konflikter innad i Israel er ikke basert på annet en myter.
Ser Gud på jødene som fiender?
19. mai 2016
Mange uforstandige kristne klarer fremdeles ikke å se paradigmeskiftet som oppsto under gjenfødelsen av Israel.
Storbritannias venstreorienterte holdning
16. mai 2016
Skremmende likheter med Hitlers vei mot makten idet det jødisk-kristne fundamentet faller fra hverandre.
Påskens mirakel
18. april 2016
Det å være fastlåst i en vanskelig situasjon er ofte nøkkelen til overnaturlig utfrielse ettersom Gud kun griper inn når vi ikke klarer oss på egenhånd.
Hvis FN fantes på Esters tid...
23. mars 2016

Hvis FN fantes på Esters tid så hadde nok organisasjonen fordømt jødene i Persia på samme måte som FN fordømmer dagens jøder i Israel.

Purims påskelam!
23. mars 2016

Israel har nå en enda større medhjelper enn dronning Ester som går i forbønn for landet i det Israels folk står ovenfor trusler fra Persia.

KOMMENTAR: Jesus vs. kontrollposter
13. mars 2016

Det var faktisk kontrollposter i Israel på Jesu tid. Hva sa Han til sine etterfølgere om dem?

KOMMENTAR: Jobber vi for hardt for Gud?
24. januar 2016

Etter å ha blitt frelst er det mange kristne som slutter å hvile i Jesu frelse og heller går tilbake til sine travle liv.

KOMMENTAR: Jesus er avdekket!
20. januar 2016
På tross av at Jesus dessverre fremdeles stort sett blir sett på som hedningenes Gud så er det stadig flere jøder som får øynene opp for hvem Han egentlig er.
KOMMENTAR: Er "kristensionisme" i ferd med å bli et skittent ord?
18. januar 2016

Det er en økende fiendtlighet i kirkene som er rettet mot de som elsker Israel. Det kan hende at kristensionistene en dag ikke lenger er velkomne.