Kommende artikler i papirutgaven

Neste Israel Today: Kan Gud gå til krig?
27. november 2014

Bestemmer Gud hvordan politikken skal se ut? Eller har politikk angitt grensene som Gud må arbeide etter? Fører Gud Hans folk Israel inn i kamp? Eller fører nasjonen Abraham, Isak og Jakobs Gud ut i krig? Er Israels fiender automatisk Guds fiender? Disse spørsmålene er en kilde til debatt i det israelske samfunnet.