Hvem er proselytter?

17. mai 2013 |  Israel Today
[caption id="attachment_4040" align="alignleft" width="318"] Messianske jøder[/caption]Proselytt er ett gresk ord som betyr «en som deltar» eller er «tilføyet/lagt til», med andre ord en konvertitt. Ordet som brukes på hebraisk er «ger» eller «ger-zedek» som betyr rettferdig, en som dveler ved, eller bor i blant. (Proselytt, kaltes hedninger som sluttet seg til den jødiske tro og ritus gjennom omskjæring, dåp og offer. Ordet forekommer i Matt 23,15 og Apg 2,11; 13,43)

I Apostlenes gjerninger 2,10 blir konvertitter, i motsetning til de som var født jøder, kalt for proselytter, hedninger som har omvendt seg til jødedommen. Moabitt kvinnen Rut er den første proselytt ifølge Bibelen. Dette fordi hun valgte å følge Noomis hebraiske tro. «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud!» (Rut 1,16).

I bibelsk tid søkte jøder aktivt å konvertere folkeskikkene, noe de så på som ett himmelsk oppdrag - Å bringe kunnskap om Gud til hedningene. Dette bekreftes i Matteus , hvor Yeshua (Jesus) bemerker at «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger».

I dag er ikke det israelske rabbinatet særlig lysten på å konvertere hedninger og avslår i de fleste tilfeller mennesker som ønsker å bli proselytter i det jødiske miljøet. I 2009 kom det inn 313,000 søknader til rabbinatet fra mennesker som ønsket å delta i den jødiske tro. Av disse ble kun 5,507 søknader godkjent og innlemmet i judaismen. I kontrast til dette blir færre enn 100 jøder konvertert til kristendommen gjennom dåp årlig i Israel.

I 2.tempel perioden var det også en gruppe som stod mellom barken og veden, de som var født jødisk og de proselytter som hadde konvertert til jødedommen, nemlig de såkalte «Gudfryktige». Disse som var ikke-jøder som faktisk trodde på den ene Gud og holdt hans bud, samt holdt sabbaten. De avstod å formalisere sin konvertering med å foreta omskjæring og reneslse for seg selv og sine barn. Denne gruppen ble spesielt opptatt av den tidlige kristne misjonen som forberedte grunnen for en nye kirke.

Proselytter skapte ett problem på Ezra og Nehemjas tid da de utfordret ledernes reformer gjennom sine ikke-jødiske hustruer, som ved å være «fremmede» truet den jødiske nasjonalstaten som ble grunnet på den tid. Det viser at Israel først og fremst er en nasjon, dernest ett religiøst samfunn. En kan forandre ett menneskes religiøse syn, men ikke dens livslinje.

I dødehavsrullene finner man at proselytter ble kalt «ger toshav» (fremmed innbygger) som kun hadde til krav å holde de Noakittiske lovene som finnes i 1. Mosebok 9,1-7. I staten Israel idag finnes kun to oppfatninger av en jøde's status: En som er født jødisk og en som har konvertert til judaisme.

Av ikke-jøder som bor i Israel idag deler man disse i to grupper: – Toshav Ara'i: Midlertidige beboere – Toshav Keva: Permanente innbyggere som har bestemt seg for ikke å konvertere. Konvertitter må gjennom ett minimums krav for å kunne bli permanente innbyggere i Israel. Deriblant må disse avsi seg alle andre former for religiøs tro, samt å gjennomføre undervisning i bibelske forordninger og rabbinske lover. I tillegg må menn bli omskjært og delta i rituelle bad, noe som også kvinnelige konvertitter må gjennomføre.

I dag er det mange flere ikke-jøder som ønsker å konverter til jødedom enn jøder som ønsker konvertere til kristendommen. Det kan jo være at det er relativt enkelt å bli en kristen. Ofte er det bare å løfte en hånd i været i ett ettermøte. Så det kan være vanskeligere å måle i forhold til staten Israel offisielle metoder for å konvertere hedninger til jøder.

Ludwig Schneider

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.