Kirkenes verdensråd må anses som kvalifisert vranglære

17. juni 2013 |  Israel Today
[caption width="500" align="alignnone"] Kirkens verdensråds internasjonale emblem[/caption]"Palestina fortsetter å være det sentrale spøsmålet i regionen. Det palestinske folk av kristne og muslimer har vist stor utholdenhet i sekstifem år under den jødiske statens okkupasjon. Israel har vedtatt diskriminerende lover for bortvisning og diskriminering av kristne og muslimer i deres land. Denne okkupasjonen har skapt stor uro i Midt-Østen," sies det i uttalelsen fra Kirkenes verdensråd WCC).

WCC uttaler seg også om kristne som tør støtte Israel, som blir betegnet "kristne zionister." "Kristne som fremmer 'kristen zionisme' forvrenger tolkningen av Guds Ord og den historiske forbindelsen av palestinske kristne og muslimer til Det Hellige Land. Dette gjøres for å muliggjøre manipulering av opinionen av zionistiske lobbyer, samt skade felleskristne relasjoner," fortsetter uttalelsen.

WCC er ikke en marginal organisasjon som lettvint kan avvises. Organisasjonen representerer rundt 500 millioner kristne fra 110 land og territorier rundt om i verden. WCC inkluderer anglikanske, baptistiske, lutherske, metodistiske, reformerte og uavhengige kirker, som alle har skrevet under på et politisk-religiøst dokument, som inneholder åpenbare løgner, som umiddelbart bringer våre tanker til kristne antijødiske skjevheter og forfølgelser av jøder gjennom historien. For eksempel hevder WCC at kristne og muslimer har bodd kontinuerlig i Israel i 65 år. Sannheten er imidlertid at araberne krysset Jordanelven østover under seksdagerskrigen i 1967, og de kom aldri tilbake. Israels eneste feil i denne sammenheng er at landet vant krigen. Under denne konflikten, da hele den arabiske befolkningen i Hebron flyktet, ble de anmodet av Israels forsvarsminister Moshe Dayan om å vende tilbake til sine hjem.

I kontrast, på grunn av uutholdelige forhold, har det vært massiv kristen utvandring fra den palestinskkontrollerte byen Betlehem og fra Libanon. Kristne er ikke utsatt for diskriminering i Israel, som de er i Tyrkia, Egypt, Syria og andre muslimske land. Kirkenes verdensråds antiisraelske politiske standpunkter stammer fra deres teologiske posisjon. For ikke å bli stemplet som en antisemittisk teologi, hevder WCC at kristne zionister forvrenger tolkningen av Bibelen.

Zionismen er en religiøs og nasjonal bevegelse fra det 19. århundre, som har arbeidet for jødisk hjemreise til til Løftrslandet Israel. Bibelen er sterkt gjennomsyret av denne zionistiske visjon. WCC hevder imidlertid, som i korsfarertiden, at de kristn er Guds utvalgte, og at jødene er forkastet av Gud. Denne vranglære kalles substituttlære eller erstatningsteologi. De hevder av forannevnte grunn at Jerusalem ikke må være under Israels suverenitet. WCC hevder at selv muslimsk kontroll av hele Jerusalem vil være bedre, enn at jødene okkuperer byen.

Enhver ærlig og objektiv leser av Bibelen bør avvise denne antijødiske vranglære. WCC samt flere kristne teologer inkludert, peker i vår tid fingre på staten Israel, som en skurk som truer verdensfreden. Israel er derimot det eneste demokrati og den minst plagsomme staten i denne regionen, så disse påstander fra WCC er per definisjon antisemittiske og fornærmende mot den jødiske stat.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.