Oppstyr rundt Israels ekspropriasjon av land

5. september 2014 |  Israel Today
Venstreorienterte elementer i den israelske regjeringen representert av finansminister Yair Lapid og justisminister Tzipi Livni talte også imot omregulering av disse områdene mellom Betlehem og Hebron til statlig eiendom.

Både Lapid og Livni er av den oppfatning at slike trekk ikke er fornuftig i kjølvannet av sommerens Gaza krig. Ministrene har sluttet seg til en liberal kurs for å kunne fornye fredsforhandlingene med de palestinske selvstyremyndighetene.

Den palestinske lederen Mahmoud Abbas sier "land utvidelsen" truer tostatsløsning og er ute etter å få internasjonalt press på Israel for å forandre vedtaket. Dette er den samme Abbas som bare for få uker siden ble reddet av israelsk etterretning fra å bli kuppet av Hamas. Abbas sin Fatah-fraksjon vet godt at uten Israel assistanse ville den såkalte "Vestbredden" raskt bli erobret av Hamas som Gaza har blitt.

I lys av den siste utviklingen må man lure på om to-statsløsning fortsatt er et fornuftig valg i det hele tatt. "Midtøsten blir satt i flammer av radikal islam. En tostatsløsning er ikke lenger lurt" sa finansminister Naftali Bennett. Han hevder at jihadist bølgen i regionen som Hamas er en del av, er langt mer farlig enn tapet av en to-statsløsning.

Men palestinske krav på dette landet er en del av den samlede islamistiske bevegelsen sin plan. Til syvende og sist baserer de sine krav på suverenitet over Det hellige land på Koranen, på samme måte som Israel baserer sine rettigheter på Bibelen.

Så lenge det ikke er noen reell politisk framgang ser Israel det uproblematisk å omregulerer noen karrige åser. Det er et faktum at ingen private palestinske eiere mister sitt land. Israel kan ikke forventes å behandle området som om det finnes en to-statløsning når alle bevis for eierskap viser det motsatte.

Midtøsten og den vestlige verden står i dag overfor en mye større trussel enn den israelsk-palestinske konflikten. Radikal Islam og dens jihadister rykker stadig nærmere Vesten. Israel er i dag den siste forsvarslinje mot denne bølgen av voldelig ekstremisme.

Likevel fokuserer alle på en 400 dekar øde landstykke som lett kan gis tilbake om ekte fred blir oppnådd. I mens hevder man at dette stykket land er den største destabiliserende faktor i regionen.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.