President Obama og rabbinerne

19. september 2014 |  Tzvi Sadan

Jødene er naturlig nok interessert i Barack Obamas politikk i Midtøsten og noen rabbinere bruker å tyde "tidens tegn" for å begrunne presidentens posisjon i endetiden. Det fører også til at noen trekker litt uforstående konklusjoner vedrørende presidentens åndelige kvaliteter.

Etter at Obama ble valgt, har Rabbi Amnon Yitzhak, den mest populære av de ortodokse jødiske "evangelistene" i Israel, vært blant de som lærer at Obamas komme er en del av "Tidal" "kongen av nasjonene» som er nevnt i 1.Mosebok kapittel 14,1.

Ved å være den førtifjerde president i USA, vil Obamas presidenttid være preget av blodsutgytelse. Dette fordi i gematria - læren om hvordan hebraiske bokstaver har en bestemt numerisk verdi, tilsider at ordet for blod er tallet 44.

Rabbi Yitzhak ser også på Obama som en kristen muslim og en som representerer begge sider både Edom (et bilde på kristendommen) og Ismael (Islam) Israels to erkefiender. Obamas presidentperiode vil derfor være preget av en farlig anti-Israelsk politikk som har potensiale til å føre Israel til ødeleggelse.

Rabbi Yitzhak sier at denne faren kan avverges ved omvendelse av enkelte jøder, så med andre ord avhenger ikke Israels eksistens på IDF, men på hver jødes rette holdning til Gud.

Rabbi Yoel Schwartz, en annen respektert skikkelse noen religiøse kretser, hevder at sommerens Gaza-krig er starten på den store Gog og Magogkrigen mellom nasjonene når de samler mot Israel før Messias kommer. Årsaken til denne krigen, sier han, har å gjøre med homoseksualitet. Særlig den årlige homofiliparade i Jerusalem er en av grunnene til at Gazakrigen flammet opp.

President Obama kommer under denne dom ved å være den første amerikanske presidenten til å åpenlyst støttet homofile og lesbiske ekteskap.

Ifølge jødisk forståelse var incest årsaken til vannflommen og incest vil også være årsaken til den siste apokalyptiske krigen av Gog og Magog.

På samme måte som rabbi Yitzhak bruker Rabbi Schwartz utenforliggende tolkningsmetoder for å trekke en konklusjon om at verden kommer til sin ende. Et eksempel er forekomsten av navnet "Obama" i Esekiel 38:2. Der opptrer navnet når man på hebraisk teller syv bokstaver fra den siste bokstaven i ordet "prins". Rabbi Schwartz fortsetter med å si at Israel bærer et tungt ansvar for den forestående undergang av verden. Derfor må Israel gå igjennomgå en dyp og grundig gransking av sin sin sjel.

Det er andre rabbinere og "siste tider profeter" som også bruker et "bibelske kodesystem" for å finne navn, steder, hendelser og bestemte datoer som angivelig avslører Obamas mest dunkle hensikter.

Spennende og fengende er nok dette, men å stole på slike metoder for å få forståelse av aktuelle saker har vist seg feilaktig mange ganger før. Når det er sagt demonstrerer dette fenomenet at mange rabbinere har en dyp mistillit til Obama.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.