Israel forsatt fjerde mest utdannede nasjon, men mister ranking

22. september 2014 |  Ryan Jones

Informasjon utgitt av Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) i forrige uke avslørte at Israel forsatt er blant de mest utdannede nasjoner i verden, selv om sin rangering er dalende.

Informasjon utgitt av Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) i forrige uke avslørte at Israel forsatt er blant de mest utdannede nasjoner i verden, selv om sin rangering er dalende.

I dag er Israel den fjerde mest utdannede nasjon, rett bak Russland, Canada og Japan, men like foran USA.

Rankingen er fastsatt basert på prosentandelen av befolkningen som har tatt høyere utdanning, enten ved universiteter, høgskoler, tekniske institusjoner eller andre skoler. Over 46 prosent av israelerne har eller er i ferd med å utdanne seg videre etter videregåendeskole.

For tre år siden ble Israel rangert som nummer to i OECD undersøkelsen, men i fjor ble de byttet ut med Japan som knepen andreplassen fra Israel. Det er flere grunner til Israels lille nedgang i plasseringen til OECD.

Studien bemerket at Israels befolkning vokser langt raskere enn andre nasjoner som topper rangeringen. Fra 2000 til 2009 for eksempel økte Israels befolkning med hele 19 prosent.

Lærerens lønn i Israel er unormalt lav sammenlignet med de andre topprangerte landene. OECD har regnet gjennomsnittelig inntekt for lærere på ungdomstrinnet til 199.000 kroner, mens lærere i Israel på samme nivå kun tjener 118.000 kroner i året.

En annen grunn som er nært knyttet til lærernes lønn er offentlige utgifter til utdanning. Israel investerer for tiden bare drøyt 70.000 kroner per student på høyere utdanning, mens OECD-gjennomsnittet er over 80.000 per student. USA bruker mest med 160.000 kroner per student.

Tatt i betraktning disse fakta er Israel litt motstrøms når det gjelder utdanning. Den høye befolkningsveksten samt flere demografisk fattige områder som faktisk øker bruker nasjonen svært lite på å utdanne disse menneskene. Tross dette er israelere blant de mest skolert mennesker i verden.

Professor Robert Auman sier i en kommentar, at på tross av det dårlige utganngspunktet, er det Israels evne til å lære Torah gjennom historien, som er årsaken til at Israel befolkning er så høyt utdannet allikevel. Professor Auman er selv Nobelprisvinner i økonomi.

«Torah gir en intellektuell skjerping og legger god grunn for holdninger og innsikt på andre områder også» sa Auman til Israels militærradio i fjor. «Gjennom generasjoner har vi blitt gitt stor ære ved denne intellektuelle læren … Torah studie omdanner nasjonen og folket med de fineste og beste kvalitetene.»

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.