Ny lov om fengsel mot israelske borgere som deltar i terrororganisasjoner

28. oktober 2014 |  Yossi Aloni

En regjerningskomité godkjente enstemmig et lovforslag om fem års fengsel for israelske borgere som blir med terrororganisasjoner som IS.

Komiteen godkjente et forslag fra justisminister Tzipi Livni som dermed kan dømme israelske statsborger eller mennesker bosatt i landet om de deltar i en organisert, væpnet, ikke-statlige organisasjon for et fremmed land. Forslaget gir forsvarsdepartementet med samtykke fra utenriksdepartementet og konstitusjonsjustiskomiteen i Knesset fullmakt til å definere hvilke organisasjoner, land eller regioner som muliggjør straff inntil fem års fengsel for delaktighet .

Lovforslaget bunner i et nylig avslørt fenomen hvor israelske borgere har sluttet seg til, eller blir trent av opprørsstyrkene i Syria. Gruppenes aktiviteter eller øvelser er ofte utført i regi av terrororganisasjoner - noe som utgjør en direkte sikkerhetstrussel mot Israel og kan skape nye muligheter for terrorvirksomhet i Israel.

Justisminister Livni sa at - Israel, som alle andre land, har rett til å forsvare seg mot radikal islamsk terrorisme - og dette målet skal nås både gjennom grundig lovgivning, som dette forslaget, samt gjennom eksterne prosesser. Ved for eksempel opprettelsen av en felles akse med resten av Vesten mot fundamentalistisk islamsk terrorisme.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.