Mest forfølgelse av kristne blant muslimer

7. januar 2015 |  Israel Today Stab

Den britiske tverrkirkelige hjelpeorganisasjon Åpne Dører publiserte på  onsdag sin årlige World Watch Liste over de 50 landene i verden hvor kristne står overfor mest forfølgelse.

Gruppen anslår at rundt 100 millioner kristne globalt blir forfulgt for sin tro. I løpet av det siste året har både omfanget og den geografisk fordeling av forfølgelse har økt melder Åpne Dører.

Det gjelder spesielt i Midtøsten der det kun er i Israel at den kristne befolkningen vokser og trives. Det burde være unødvendig å si, men den jødiske staten utgjør ikke et av landene på listen over de 50 som kristne blir forfulgt.

Siden 2002 har Nord-Korea holdt fast på den noe dårlige topplassering på World Watch List. Av ca 200,000-400,000 undergrunnskristne i Nord-Korea er opp til 70.000 oppført som "fiender av regimet" og lider tortur og hardt arbeid i fangeleirer.

Etter Nord-Korea skjer de fleste av forfølgelsene i Midtøsten, hvor voldelig jihadisme har vært økende og setter de lokale kristne innbyggerne under økende press.

Iran steg til syvende plass på listen i løpet av det siste året. I motsetning til andre muslimske land i regionen er forfølgelsen av de kristne sanksjonert av  regjeringen som ledes av den "moderate" President Rouhani. I Iran er fengselsstraffer blitt mer vanlig enn noensinne for de som mistenkes for å ha kommet til tro på Jesus.

I nabolandet Irak og Syria har grusomhetene begått av den islamske staten (ISIS) mot lokale kristne sjokkerte verden. Med hjelp av jihadister fra hele verden, har ISIS kraftig drevet frem opprettelsen av et kalifat for å innføre strenge islamske lover som minner mer om de voldelige tider til profeten Mohammed.

Dessverre må kristne som lever under kalifatet finne seg å bli tvangsflyttet eller kastet ut, bli slaver og i værste fall bli myrdet. På Ninevesletten og byen Mosul har de gamle kristne samfunn nesten forsvunnet helt.

Forfatterne av Åpne Dører studien bemerket at hele 18 av de 20 øverste rangerte land er "islamsk ekstremisme" den viktigste drivkraften bak forfølgelsen av kristne.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.