Hjelp til Israels nødlidende og utstøtte

4. februar 2015 |  Israel Today Stab

Blant de siste finner vi også Rescue in Israel, en kristen organisasjon med base i Tel Aviv. De ser det som sin oppgave å hjelpe dem som har havnet på samfunnets mørke side, de som er fanget i hjemløshet, stoffmisbruk, prostitusjon og menneskehandel.

Er du overrasket over at noe slikt finnes i Israel? Det var Bettie Smith også, et av styremedlemmene i Rescue in Israel. – Da jeg for første gang så et opprop om å hjelpe til med å etablere et senter i Tel Aviv for kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, klarte jeg ikke helt å fatte det. Min første tanke var: «Noe slikt burde ikke skje i Israel!» Og jeg følte at Herren talte til meg og sa: «Så gå og gjør noe med det», forteller Smith til Israel Today.

Denne kunnskapen gjorde at hun bestemte seg for å «gjøre noe for Israel». Bettie Smith følte dette som en utfordring som passet for henne. Hun hadde i mange år arbeidet blant misbrukere og prostituerte hjemme i Arizona, USA.

I dag er hun drivkraften bak etableringen av et senter og et attføringsprogram for kvinner. Mange av dem ble i sin ungdom blitt solgt som slaver, og de har aldri hatt noe annet liv enn rusmidler og tvungen prostitusjon.

– For to-tre måneder siden kom en ung kvinne som var et offer for menneskehandel og ba om hjelp. Vi hadde imidlertid ingenting å tilby henne, forteller Smith. – To uker senere var hun død. Vi var helt lamslått, og det gjorde at vi bestemte oss for å prøve å hjelpe. Det er en stor utfordring, men vi kan ikke bare sitte her uten å gjøre noe.

Tidligere hadde Rescue in Israels arbeid, som ble grunnlagt av George Wehnes i 2006, vært en stor suksess. Arbeidet var imidlertid bare rettet mot menn. – Vi begynte med å åpne et suppekjøkken der vi tilbød mat til de trengende, de hjemløse, misbrukere og prostituerte i området rundt Tel Avivs hovedbusstasjon, sier den lokale lederen Gene Michaely. Han leder også et annet tilsvarende arbeid, Tent of Abraham.

– I 2010 åpnet vi et rehabiliteringshjem der folk kunne være over lengre tid. De fleste som har gjennomgått dette programmet har endt opp med å ta imot Gud, forteller han. Michaely, som altså hadde et inngående kjennskap til disse problemene, forsto at det var behov for et slikt sted også for kvinner. – Tidligere hadde jeg bare oppmuntret de kvinnene jeg møtte til å søke hjelp andre steder for å komme ut av den vanskelige situasjonen de var havnet i. Jeg har sett alt for mange av dem dø fordi de ikke fikk den hjelpen de trengte, sier han.

Det å starte et slikt unikt men sårt tiltrengt program i Israel, er ikke lett. – Det er vanskelig for kvinner å komme til oss, ikke minst gjelder det de som er fanget i menneskehandel, forklarer Michaely. – Som regel kommer de seg først løs når de ikke lengerer brukbare eller når de er i en dårlig forfatning. Det er derfor Smith sier at det første og avgjørende skrittet er «å finne en bestyrer, den rette kvinnen som kan ta en slik utfordring.»

Men teamet er ikke bekymret, snarere tvert imot. – Vi ser på oss selv som Guds medarbeidere, slår Michaely fast. – Hvis vi klarer å redde om ikke mer enn én kvinne som senere vil gå inn i en tjeneste for Herren, har vi gjort jobben vår. Vi må være trofaste i det lille. Jeg vet at vi ikke kan frelse hele verden, men det å være en del av det Gud gjør i dag, er et stort privilegium for oss.

Smith er enig og forteller at den lokale messiansk-jødiske menigheten har vært en god støttespiller. Hun ble også rørt da hun fikk vite at de messianske jødene og de arabiske kristne sto sammen med å gjøre arbeidet til Rescue in Israel en suksess. Hun sier: – Det er også arabiske kristne med i styret. Vi kommer sammen, både arabere og jøder, til hans navns ære. Vil du vite mer om arbeidet til Rescue in Israel, kan du besøke: www.rescueinisrael. org.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.