Israel ber Guds velsignelse over sin nasjon

6. april 2015 |  Israel Today Stab
Tusenvis av israelske jøder strømmet til Jerusalems Klagemur i skyggen av Tempelberget på mandag for å be Guds velsignelse over sin nasjon.

Den prestelige velsignelsen skjer tre ganger i året, i løpet av påsken, Sukkot (Løvhyttefesten) og på Shavuot (Pinse). Det er de tre pilegrimshøytider som Bibelen befaler Israels menn å gå opp til Jerusalem og tilbe Ham.

Arrangementet ledes av hundrevis av Cohanim, de jøder som kan spore sin avstamning til familien til Aron, Moses bror og Israels første yppersteprest.

Følgende ord blir resitert av prestenes israelere over menigheten:

- Måtte Herren velsigne deg og bevare deg; Måtte Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig mot deg; Måtte Herren løfte sitt ansikt til deg og gi deg fred.

Det er de samme ordene som Mosebok 6: 23-27 forteller oss at Aron og hans sønner leste over Israels forsamling under deres opphold gjennom ørkenen.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.