Israel minnes sine falne soldater

22. april 2015 |  Israel Today Stab

Hvert år foretar Israel den utrolige forvandlingen fra en dyp sorg til yrende glede når vi først minnes dagen for de falne soldater som ofret seg i kampen mot terrorisme, for derretter gå over til å feire uavhenighetsdagen.

Over hele nasjonen hørtes sirener på tirsdag kveld og onsdag morgen som førte Israel til en stillstand av å minnes de 23 320 falne soldater og ofre for anti-Israelsk terrorisme. Sirener ble etterfulgt av nasjonale og private minneseremonier på kirkegårder og krigsminnesmerker over hele landet.

Nesten hver eneste israeler har mistet et familiemedlem eller en venn i krig eller terrorisme, noe som betyr at for nesten alle israelere er Memorial Day svært viktig dag.

Et interessant aspekt av minnedagen som kan savnes i mange nasjoner, også kristne er den frimodige proklamasjon av Gud og bibelsk tro fra nasjonens ledere. For eksempel ble følgende bønn postet på den ofisielle Facebooksiden til Israels utenriksdepartement:

Måtte Gud huske på sjelene til sine tappre barn: Soldatene i Israel Defense Forces (IDF) som har falt i krigene for å forsvare og trygge landet mens de gjorde sin plikt. Likeså sjelene til de som kjempet under jorden i kamp for vår nasjon og alle de som ofret sine liv for å opphøye Guds navn.

Og med hjelp av Gud, Herren Israels virksomme, vekket de nasjonen og førte med seg forløsning til landet og Guds by (Jerusalem).

De var raskere enn ørner og sterkere enn løver de som frivillig bistod nasjonen og gav sitt liv for det Hellige Land.

Minnet om deres selvoppofrelse og heltedåd vil aldri glemmes. Deres sjeler er forbundet med livsbåndet til Abraham, Isak og Jakob og med sjelen til de andre heltene og martyrene fra Israel som er i himmelen.

Amen.

Ved solnedgang onsdag (husk at i jødisk tradisjon begynner dagen ved solnedgang) ble vår sorg vendt til plutselig glede når vi ser resultatet våre ofre har kjøpt med sitt liv - et trygt og sikkert jødisk hjemland etter årtusener med eksil og forfølgelse.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.