Ingen krigsforbrytelser begått av Israel ifølge rapport

15. juni 2015 |  Israel Today Stab

Israel publiserte i løpet av helgen resultatene fra 10 av verdens fremste generaler som konkluderte med at på tross påstander, begikk den jødiske staten ikke krigsforbrytelser under Gaza-krigen i fjor sommer.

Gruppen bestod av elleve tidligere militære og politiske ledere fra USA, Tyskland, Nederland, Spania, Italia, Australia og Colomabia. Gruppen besøkte Israel i mai og ble ledet av general Klaus Naumann, tidligere stabssjef i tyske Bundeswehr og formann i NATOs militærkomite. Neumann uttalte at - vi var den første multi-nasjonale gruppe med høyere offiserer som besøkte landet. Vi ble tildelt et nivå av tilgang til den israelske regjeringen og IDF som ingen har fått tilgang til før.

Etter grundig å ha etterforsket den israelske hærens opptreden under krigen, fant gruppen ut at - de israelske styrkene gjorde mer enn det som kreves i Geneve-konvensjonen for å beskytte sivilbefolkningen. Flere ganger ble istedet israelske soldaters liv satt i fare, eller en tok pauser i krigføringen.

Rapporten hevder også at noen palestinere ble drept under mislykkede rakettoppskytinger og at noen av de oppgitte dødsfallene overhode ikke var relatert til krigshandlingene.

Flertallet av dødsfallene kom som følge av at Israel ble tvunget til å forsvare seg mot en fiende som med viten og vilje skyter opp raketter fra boligområder.

– Noen dødsfall skyldtes feil avgjørelser fra israelsk side. Men vi holder Hamas og samarbeidende terrorister ansvarlige for de aller fleste dødsfallene under konflikten, konkluderer gruppen med.

Tidligere i år invitert Israel de to ledende amerikanske juridiske ekspertene, Michael Schmitt og John Merriam for å bedømme handlingene i løpet av den 50-dagers konflikten som ødela så mye av Gaza.

Merriam er ekspert på lov om væpnet konflikt ved US Naval War College, og Schmitt er spesialist i temaet for NATO, Harvard og Exeter.

Deres undersøkelse tok en sympatisk, om ikke noe ukritisk vending da de så på Israels "krigsmentalitet" og de ulike faktorer som skaper det "spesifikke operative og strategiske miljøet som IDF må kjempe under.

I avsluttningen av rapporten kunne man lese, - det er sikkert juridiske disposisjoner som kan være kontroversielle, men vi fant at Israels tilnærming til de målrettede angrepene var i samsvar med loven.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.