Grunn til bekymring: Israel holder folkeretten!

23. juni 2015 |  Tsvi Sadan

Samlet sett etter Operation Protective Edge i fjor sommer viser det seg at Israel ikke bare fulgte en rimelig internasjonal standard for overholdelse av loven under væpnet konflikt, men i mange tilfeller klart gikk lengre enn krevd.

Det var konklusjonen som den Internasonale Military Groupe leverte i forrige uke til FNs menneskerettighetsråd. Ifølge rapporten, var denne undersøkelsen enestående da den fikk adgang til IDF sin personell informasjon.

Denne gruppen bestod av tidligere sjefer, generaler og høyere offiserer fra USA, Tyskland og Storbritannia, som blant annet fokuserte på en av de mest presserende utfordringene rundt moderne væpnet konflikter: Hvordan sivile liv kan bli beskyttet, men samtidig kjempe effektivt med militære aksjoner i en tette sivile områder.

Denne utfordringen hjemsøker ikke bare Israel, men alle vestlige demokratier. I dag står mange land overfor asymmetriske væpnede konflikter der armeer ikke lenger kjemper mot andre hærer, men må heller kjempe mot paramilitære organisasjoner som utnytter internasjonale lover for krig for sin fordel. Dette er forsatt en uløst utfordring som forårsaker alvorlig hodepine for mange statsmenn og generaler.

I motsetning til anti-Israel opprøret som høres over hele verden, synes disse 11 ekspertene å være bekymret for at Israel faktisk går for langt i sin rettferdige krigføring og uttrykker - utover nødvendig juridiske prinsipper om proporsjonalitet.

Selv om de ikke sier det eksplisitt, så frykter de likevel at Israels ekstraordinære innsats for å unngå sivile tap, vil representere en for høy standard, og derfor vil hindre effektive militære aksjoner andre steder.

Snarere enn å fordømme Israel for påståtte krigsforbrytelser, ser det ut som denne gruppen sier det stikk motsatte. På grunn av sin frykt for fordømmelse, statuerer Israel et eksempel som fører til ineffektive militære operasjoner som kan få store konsekvenser, ikke bare for Israel, men for alle andre vestlige land kjemper mot terror.

Selv om israelerne lenge har visst at dette er sant, ble konklusjonen at Gaza kampanjen "var en legitim krig" og denne uavhengig internasjonal undersøkelseskommisjon legger ekstra tyngde til Israel sin krigsargumentasjon.

De bekrefter det faktum at Hamas sine rakettangrep var bevisste og ukritisk rettede mot den israelske sivilbefolkningen.

De gjentok at - Hamas avfyrte angrep mot Israel fra sentrum av sine egne sivile samfunn i Gaza og plassert sin ammunisjon og militære styrker der også midt i blant skoler, sykehus og moskeer.

Disse ekspertene kom også til den konklusjon at «generelt sett handlet israelske styrker proporsjonalt i henhold til lov i væpnet konflikt og ofte gikk utover de nødvendige juridiske prinsipper om proporsjonalitet, nødvendighet og diskriminering.

Og til slutt konkluderte de akkurat som israelerne, at de faktisk fant ut at Israel var opptatt av - tiltakene for å unngå sivile tap som ofte var langt utover kravene i Genèvekonvensjonen. De satte heller israelske liv i fare for å unngå sisvile tap. Til en viss grad underminerer disse handlingene effektiviteten av IDFs operasjoner ved militær aksjoner og gav dermed Hamas mulighet til å regrupperer seg og etterfylle våpen og ammunisjon.

Denne rapporten er en liten lysstråle som prøver å trenge gjennom de tykke fordommene som innkapsler FN. Basert på tidligere erfaringer, er det imidlertid lite sannsynlig at slike rapporter vil gjøre så mye som et lite hull på byllen i opinionens anti-Israelske holdning allikevel.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.