Kommentar: Kommer Israel til å lide et nytt Holocaust?

6. juli 2015 |  Kommentar av Brian Hennessey

Mange kristne som sier de elsker Israel mener den jødiske nasjon har en avtale om Guds vrede skal komme over dem. Foran Israel finnes de verste lidelsene hun noensinne kommer til å oppleve. Verre enn år 70 etter Kristus. Verre enn inkvisisjonen. Endog verre enn Holocaust. Og det vil komme gjennom hjelp fra mange hærer av anti-Kristuser i de siste dager.

Denne populære læren er basert på troen på at Jesu egne ord i Matteus 24: 15-31, Mark 13: 14-23 og Lukas 21: 20-24. Alle disse skriftstedene snakker om endetiden uten noen referanse til ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 e.Kr. Så når Lukas sier at - når du ser Jerusalem omringet av hærer, hennes ødeleggelse er nær! da må dette er forstås å være hennes kommende skjebne under den store trengsel. Det Jeremia kaller for "Jakobs trengsel" (Jer. 30: 5-7). Og Daniel bruker benevnelsen "en tid med vanskeligheter" (Dan. 12: 1) Det er en velfundret begrunnelse for la denne ødeleggende vreden komme over Israel for å rense hennes fra synd og føre henne til frelse.

Men er dette riktig? Må denne nasjonen, dette folk tåle enda en forferdelig straff fra Gud gjennom hendene fra en svoren fiende? Må hun lide enda mer ydmykelse og ødeleggelse for sine synder? Eller er dette tiden Jesaja snakker om da menighetyen skal trøste det jødiske folk, og snakke vennlig til Jerusalem? Å fortelle henne "at hennes skyld er betalt; at hun har fått dobbelt igjen for alle sine synder" Jesaja 40: 1,2)?.

Jeg er 100% overbevist om at det er et budskap om håp som Gud ønsker å fortelle om i dag. Jeg tror Holocaust var den siste av Israel sine straffer. At forbannelsene beskrevet i Moseloven (Mos. 27,28) som kom over Israel på grunn av hennes lovbrudd er oppfylt. At hennes lange natt med lidelser er over. At Gud har nå har brakt henne hjem for å velsigne henne, ikke for å slå henne. Fordi dette er Guds tid for å gjenopprette riket for Israel. Dette er den fastsatte tid til for å favorisere Sion!

Så hva med de skriftstedene som synes å helle utelukkende mot en endetids oppfyllelse? Først, jeg tror Jesus klare advarsel gjaldt både året 70 og endetidens katastrofe og nødstid. For det andre vil Israel sikkert møte Satans siste forsøk på en "endelig løsning", men som Jeremia lærer oss: - Jakob vil bli frelst fra det (30: 7). Daniel forteller oss også at Michael (engelen) vil stå opp for å beskytte Israel gjennom denne tiden, og alle som er funnet innskrevet i boken vil bli reddet (Dan. 12: 2). Med stor trygghet kan vi se at Han allerede kjemper side sin side med Israel?

De som mener noe annet bedømmer Israel kun gjennom å lese Moseloven. De ser hennes synder og hennes vantro i dag, og de sier, Hvordan kan Gud velsigne henne (Israel) idag? - De glemmer at Gud har lovet den samme barmhjertighet med henne (Israel) som han hadde for oss. (Rom. 11: 30-32). Og at hans pakts løfte gitt til Abraham ikke er basert på etisk rettferdighet, men rettferdigheten ved troen. Og tro er alltid en gave det skal bli gitt oss.

Det er de andre nasjonene som vil bli dømt denne gangen, ikke Israel.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.