Kortere militærtjeneste for menn

6. juli 2015 |  Israel Today Stab

De neste grupper av unge menn som fullfører militærtjeneste i den israelske hæren vil, for første gang, tjenestegjøre i mindre enn tre år. Dette innebærer at det vil bli mindre personale tilgjengelig for militæret. Noen avdelinger vil måtte lete etter kreative løsninger for å kompensere for lavere antall rekrutter.

Ifølge regjeringen sin beslutningen vil mannlige soldater i fremtiden tjenestegjøre i bare to år og åtte måneder. For å kompensere for manglende personell må kvinner (som tidligere tjenestegjorde for to år) tjener nå fire måneder lenger. I tillegg vil flere ultra-ortodokse jøder forvente å tjenestegjøre for å avhjelpe situasjonen.

De vernepliktige som ønsker og får inngå i spesialstyrkene og i populære elite enheter, vil fortsette å tjenestegjøre i fulle tre år.

Det israels flyvåpenet planlegger å outsource noen tekniske tjenester til sivile selskaper, som for eksempel vedlikeholdet av F-16 jagerfly. En senioransatt i flyvåpenet sier at IAF er i ferd med å frem forhandle en avtale med en større forsvarleverandør av disse tjenestene. Planer foreligger om byggingen av et senter for vedlikehold og et forskningssenter for Luftforsvaret. I tillegg er det mulighet for at noen funksjoner vil bli overlatt til roboter i stedet for menneskelige ressurser!

Militærutdanningen vil bli gjort mer effektiv, slik at den totale varigheten av studien blir kortere. Enkelte roller vil ha sin grunntrening helt eliminert, for eksempel de fylle kjøkkentjenesten

.

Problemene som skapes av den forkortet verneplikten for menn har ikke skjedd uten kontroverser. Nå som de ultra-ortodokse partier igjen er representert i regjeringskoalisjonen, forventer mange politiske eksperter at religiøse ikke vil bli kalt inn i store antall til militærtjeneste.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.