Ortodokse jøder mest lik evangeliske kristne

29. august 2015 |  David Lazarus

Ortodokse jøder er som evangeliske kristne. De tror på Gud, stemmer, tilber, og oppdrar sine barn mer som evangeliske kristne enn andre jøder. Det er konklusjonen i en ny Pew Research studie angående ortodokse jøder i Amerika. Her er noen av de overraskende sannheten som undersøkelsen avdekker:

Om Israel

Undersøkelsen finner at nesten ni av ti ortodokse jøder (84%) mener at landet Israel er gitt av Gud til det jødiske folk. Det er mer enn dobbelt så mange som andre amerikanske jøder (35%) med dette synet. Blant evangeliske sier 82% at de tror landet Israel ble gitt til det jødiske folk av Gud.

Ortodokse jødiske holdninger til den israelsk/palestinske fredsprosessen er mye nærmere evangeliske kristnes syn enn til andre jøder. De fleste ortodokse jøder tror ikke at Israel kan eksistere fredelig sammen med en uavhengig palestinsk stat.

Likt mange evangeliske kristne, støtter de fleste ortodokse jøder bygging av jødiske bosetning på Vestbredden. Hos ikke-ortodokse jøder er mye mer sannsynlig å si at bygging av jødiske bosettinger på Vestbredden ødelegger Israels sikkerhet (47% vs. 16%).

Moderne ortodokse jøder har en veldig sterk tilknytning til Israel. Nesten alle sier at de er veldig følelsesmessig knyttet til Israel, og å bry seg om Israel er viktig del av å være jødisk (79%). De er også overbevist om at USA ikke støtter Israel tilstrekkelig (64%).

Om politikk

Lignende mønster ser man i de ortodokse jødiske sitt syn på politikk. Ortodokse jøder og kristne evangeliske støtter det republikanske partiet (57% og 66%), mens bare 18% av ikke-ortodokse jøder støtter republikanerne. Hos de amerikanske ikke-ortodokse jødene støtter de fleste det demokratiske partiet.

Akkurat som de evangeliske kristne, har de ortodokse jødene en tendens til å identifisere som republikanerne fordi de holder på konservative verdier i sosiale spørsmål som homoseksualitet. Ortodokse jøder er langt mer sannsynlig enn andre jøder til å si at homofili ikke er bra. (70% mot 38%).

Om tro

De spurte om betydningen av tro på livet også, og det store flertallet av ortodokse jøder (83%) og evangeliske (86%) sier at religion er svært viktig for dem. Kun én av hver fem andre jøder av de spurte (20%) sier at tro eller religion har betydning for dem. Ortodokse jøder og evangeliske kristne møter ofte opp på religiøse aktiviteter (henholdsvis 74% og 75%). Kun 12% av ikke-ortodokse jøder går til synagogen minst en gang i måneden. De fleste moderne jøder går aldri til synagogen.

Rapporten viser at 93% av de evangeliske kristne og 89% av de ortodokse jødene tror med sikkerhet på Gud. Kun 34% av alle andre jøder deler denne troen.

Hva betyr dette?

Det ortodokse samfunnet vokser langt raskere enn den ikke-ortodokse jødiske befolkningen. 98% av alle ortodokse jøder vil gifte seg med en jødisk ektefelle, mens mer enn halvparten av alle andre jøder gifte seg med en av samme tro. Ortodokse jøder vil i gjennomsnitt oppdra mer enn fem ganger så mange barn i sin levetid sammenlignet med alle andre jøder.

Antallet ortodokse jøder fortsetter å vokse i raskt tempo, og tallene for alle andre jøder krympe, det vil etter hvert komme et skifte i hva som kjennetegner praktiseringen av jødisk liv, tro, sosiale verdier og politisk syn.

Likhetene mellom de ortodokse og evangeliske miljøer har vært en kilde til inspirasjon for mange pro-israelske kristne grupper som jobber med spørsmål om Israel. En rekke evangeliske pro-israelske grupper mobiliserer støtte for Israel politiske og økonomiske utfordringer. Samtidig setter de fokus på Bibelens budskap til styrke for de moralske og gudfryktige verdier i samfunnet.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.