Slutten på sabbatsåret: Romvesener, blodmåner og økonomisk kollaps

1. september 2015 |  Tsvi Sadan

Millioner av jøder og hedninger spår nå at flere forferdelige ting vil skje i Israels fremtid da sabbatsåret som landet nå befinner seg i vil bli avsluttet den 14. september 2015.

Sabbatsåret, eller ettergivelsesåret, er et bibelsk bud som står skrevet i Femte Mosebok 15 hvor det står: "Hvert sjuende år skal du ettergi all gjeld (...). Enhver som har lånt ut noe til sin neste, skal ettergi lånet. (...) for Herren vil velsigne deg rikt i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom for at du skal innta det."

Ifølge 2. Krønikebok var det mangelen på opprettholdelsen av dette budet som førte til jødenes 70 år i eksil. "De som slapp unna sverdet, førte han i eksil til Babel. (...) Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Landet fikk hvile til det hadde tatt igjen sabbatsårene sine." (2. Krøn 36:20-21).

Antallet år som jødene var i eksil tilsvarer det samme antallet ganger som Israel ikke hadde opprettholdt sabbatsåret siden de gikk inn i Det lovede land. Med andre ord så var tiden i eksil en straff for den sosiale og miljømessige uretten som Israel hade påført landet sitt og alle som bodde i det.

For å se på de ulike advarslene som det tales om vedrørende den kommende måneden, så er det viktig å huske på at budet kun angår hvordan Israels folk behandler landet sitt og menneskene i landet. Det var derfor det kun var Israel som opplevde tiden i eksil, og ingen andre.

Nedenfor følger tre ulike advarsler fra tre helt ulike typer grupper av mennesker som spår at det vil skje forferdelige ting i ukene og månedene som kommer.

Invasjon av romvesener

Den første er den israelske delen av New Age-bevegelsen Raelian Movement. Bevegelsens profet, Maitreya Rael, har bedt sine medlemmer om å publisere et "orakel" i en svært uvanlig offentlig kampanje. I sitt budskap kommer Rael med en advarsel fra et utenomjordisk vesen "Elohim" som beskylder Israel for å ha "stjålet landet og hjemmet til palestinerne" og for å ha opprettet "konsentrasjonsleirer for de palestinske menneskene som de stjal landet fra (...) og at Israel har en endelig løsningen med mål om å utføre et palestinsk folkemord."

Som et resultat av dette advarer Rael om at "den beskyttelsen som Israel har levd under fra i dag av (6. august 2015) er trukket tilbake, og jeg ber alle ekte jøder om å forlate palestinernes land så fort som mulig."

Dette undergangsbudskapet, som minner om boikott og sanksjoner, er en forferdelig og falsk messias som kommer med falske anklager mot Israel som ikke har hold i hverken Det nye eller Det gamle testamentet hvor det står: "Tro ikke at Jeg kommer til å anklage dere foran min Far." (Johannes 5).

Økonomisk kollaps

En mer spesifik advarsel vedørerende sabbatsåret kommer fra en Youtube-video hvor finansekspert Jeff Berwick spår en dårlig økonomisk fremtid for USA.

Berwicks spådom er basert på en studie som han har gjort vedrørende ting som har skjedd i slutten av tidligere sabbatsår. Han konkluderer med at den 15. september så vil historiens kurs endre seg, og han oppfordrer amerikanere til å samle verdisakene sine og rømme fra landet.

Den gode nyheten sier han er at de vise vil tjene på den økonomiske kollapsen når markedet blir stabilt igjen.

Berwicks budskap handler hverken om tro eller moral. Hans mål er personlig trygghet og økonomisk gevinst.

Blodmåner

Den siste er teorien om "de fire blodmånene" som eksisterer blant endetids-entusiaster blant både jøder og kristne.

Dette scenarioet er basert på profetien i Joels bok "Jeg vil vise tegn og under på himmelen og på jorden (...) Solen forvandles til mørke og månen til blod." (Joel 3:3-4).

I sin siste bok "Fire blodmåner: Noe er i ferd med å endre seg" har John Hagee offentliggjort ideen om at fire blodmåner skal skje i samsvar med fire bibelske høytider og samtidig som utgangen av sabbatsåret. Den siste av disse blodmånene skal skje under den kommende Løvhyttefesten (fra 28. september og utover).

Hagee tror at dette vil utløse en to-års periode hvor "noe dramatisk vil skje i Midtøsten som vil angår Israel og som vil endre historiens kurs og påvirke hele verden." Hagee tror at det som vil trigge denne hendelsen er atomavtalen med Iran.

Den jødiske versjonen av denne teorien er at det kommende kosmiske fenomenet vil være et tegn på Det muslimske imperiets fall og fallet av alle dets tilhengere.

De ulike versjonene av terorien om "de fire blodmånene" nevner ikke solens formørkelse, som Joel også snakker om, og nevner heller ikke Israels mangel på opprettholdelsen av mosepaken.

En edruelig konklusjon

Spådommer som har vagt interesse har tidligere ført til store problemer for mennesker, spesielt når de har handlet på dem og satt ut på farefulle reiser (slik som det første korstoget i 1096 er et godt eksempel på.)

Det virker som at den tiden vi lever i nå minner oss på advarselen: "Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer." (Matteus 24:26-27).

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.