Flyktningkrisen i Midtøsten krever en løsning i Midtøsten

7. september 2015 |  Noah Beck

Politiske svar på kriser er ofte sene og drevet på innfall. Et godt eksempel på dette er disse dagers opprop vedrørende bilde av den tre år gamle syriske gutten som ble skylt på land i Tyrkia. Han var ikke det første uskyldige offeret av dette århundrets mest brutale krig. Hvor har verden vært de siste 54 månedene?

Den pågående, humanitære katastrofen var en krise som ventet på å skje, takket være Obamas ryggradsløse Syria-politikk og de vestlige lederne som fulgte den. Så på tross av Obamas forsøk på å bedøve befolkningen så er det forståelig at skammen som Vesten føler over sin manglende innsats, som ble startet av det tragiske bildet som ble spredt over hele verden, har fått Europa til å plutselig ønske å ta imot flere flyktninger fra det krigsrammede Midtøsten.

Men hvordan ble Vesten mer ansvarlig for flyktninger fra Midtøsten enn de rike landene i Midtøsten selv? (Land som gir økonomisk støtte til islamistene som bidra til å skape denne krisen). Ifølge nyhetsrapporter og tenketanker så har arabiske land i Persiabukten donert flere hundre millioner dollar til Syria de siste årene, og disse pengene gikk blant annet til IS og andre grupper.

Selv hvis land i Persiabukten ikke bidro til flyktningkrisen i Syria ved å styrke IS, så burde disse landenes rikdom, beliggenhet og like kulturelle og religiøse oppfatninger gjøre de mye mer ansvarlige enn Europa. De fleste flyktningene er arabiske muslimer. De deler derfor både språk, religion, kultur og etnisitet med de rike, arabiske landene som har utestengt flyktningene på bakgrunn av frykt for nasjonenes sikkerhet, (som om ikke Vesten deler den bekymringen). Enhver ulikhet som måtte skille de ulike arabiske landene fra hverandre er ingenting sammenlignet med de kulturelle, språklige, etniske og religiøse forskjellene som skiller landene i Midtøsten fra de europeiske landene som de ønsker å komme inn i.

Og enda merkeligere er det at de arabiske landene i Persiabukten henter inn utenlandske innbyggere for å utbygge deres oljerike områder. Hvis man legger til side den forferdelige utnyttelsen som disse arbeiderne gjennomgår, - som er en skandale i seg selv og både ulike land og FN har oppfordret til boikott på bakgrunn av - hvorfor tar de ikke heller i mot flyktningene som med glede gjør jobben istedet? I tillegg til dette: hvorfor har ikke noe land i Persiabukten gitt palestinske flyktninger statsborgerskap når de i FN snakker om hvor viktig det er å ta seg av deres velferd? Det kyniske hykleriet er oppsiktsvekkende.

Som en kontrast til dette er lille Israel oppslukt av over en millioner jøder fra Midtøsten og Afrika som ble gjort hjemløse i 1940 og 1950 da det å skulle overleve innebar å flykte fra de muslimske landene som de hadde bodd i i over tusen år. Israel har også tatt i mot mange ikke-jødiske flyktninger, fra vietnamesiske flyktninger på 1970-tallet og afrikanske flyktninger de siste årene. Israel har gitt utallige syrere medisinsk hjelp, og nå har Israels vise-innenriksminister (som er en arabisk druser) sluttet seg til lederen for opposisjonspartiet i Israel og sagt at Israel bør ta i mot syriske flyktninger på tross av de demografiske og strategiske utfordringene som dette vil medføre.

Likevel forsøker nå Europa å skade Israels økonomi ved å merke varer som er produsert på Vestbredden, uten å gjøre det samme med varer fra landene i Persiabukta, hvis brudd på menneskerettigheter er veldig mye verre på alle områder (ytringsfrihet, kvinners rettigheter, religionsfrihet, minoriteters rettigheter, homofiles rettigheter, behandlingen av gjestearbeidere, det å hjelpe flyktninger osv...)

Denne dobbeltmoralen vil bli enda verre etterhvert som at Europa blir stadig mer muslimsk - en trend som kun vil forsterkes som følge av flyktningkrisen. Men dette har ikke ført til at muslimer har blitt vennligere innstilt mot Europa. Dette ser vi på terrorangrepene i Madrid i 2004, i London i 2005, i Belgia i 2014 og terrorangrepet i Paris i år (for å nevne noen).

Det er åpenbart at Europa har feilet i det å integrere muslimer inn i det vestlige samfunnet, hvilket burde ytterligere forsterke vår tvil angående det å tillate enda flere flyktninger å komme til Europa.

Og enda viktigere - EUs plutselige ønske om å ønske flyktningene velkommen viser at de heller tar tak i symptomene heller enn roten til selve problemet: IS - en ond kraft som bare blir verre for hver dag som går. Jo lengre IS overlever, jo flere mennesker blir drept, torturert og gjort til slaver, og jo flere syriske minoriteter blir forfulgt under et ekstremt strengt sunni-muslimsk herredømme, og jo flere mennesker forsøker desperate å flykte.

Vi er nødt til å bekjempe IS snart uansett, for IS truer alt som det sivile samfunnet står for. Jo raskere den oppgaven blir utført, jo raskere vil de relaterte problemene (som flyktningkrisen) forsvinne.

IS tok områder fra Irak og Syria på størrelse med den amerikanske delstaten Indiana (ifølge NY Times artikkel i juli om IS sin ødeleggelse av kristendommen i Midtøsten, så det finnes mange områder som flyktningene kan bo på så fort vi får bekjempet IS.

På tross av kjøpet av en øy, som ble gjort av en rik, egyptisk milliarder, så er ikke det beste hjemmet for flyktningene på lang sikt en øde øy i Hellas. Flyktningene burde få bo i trygge omgivelser i nærheten av de områdene som de kommer fra. Dette betyr at vi må drive ut IS og skape mini-stater som vil fungere som trygge hjem for moderate sunni-muslimer og de andre minoritene som kristne, kurdere, druserne og yazidiene.

Kurderne - som har kjempet mot IS med større mot enn noen andre, har mer en nok vist seg verdige til å ha sin egen stat.

Det faktum at kristne en gang sto for 20 present av befolkningen i Midtøsten, men nå er tryggest i Israel, forsterker budskapet om at man må skape et eget kristent land i Midtøsten. En slik stat ville eksistert rundt Mosul og i eller rundt de delene av Irak og Syria hvor kristendommen historisk har eksistert (Assyria, Antioch osv...)

Druserne, en gammel religion som også har opplevd mye forfølgelse, kunne fått sin egen stat i det sør-vestlige Syria. Det kunne også eksistert en religiøst uavhengig nasjon hvor andre minoriteter (som yazidiene) og moderate sunni-muslimer kunne bo.

Frem til IS blir erstattet av stabile stater så burde de arabiske landene i Persiabukten ta i mot så mange flyktninger fra Midtøsten som mulig.

For å kunne håndtere flyktningkrisen på en fornuft måte så burde EU fokusere på å bekjempe IS, gjøre frie områder om til stater for minoriteter, og presse landene i Perisabukten til å ta i mot flere flyktninger.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.