Minn meg på Gud, er du snill

10. september 2015 |  Tsvi Sadan

På mandag leverte det israelske-arabiske Knesset-medlemmet Jamal Zahalka (på bildet), som er lederen av partiet Balad, en sint og anklagene tale rettet mot et ungt medlem av Knesset, Stav Shaffir.

Før vi fortsetter er det verdt å merke seg at partiet Balads politiske mål er å "forvandle staten Israel til et demokrati for alle landets innbyggere, uavhenging av nasjonal eller etnisk identitet". Med andre ord ønsker partiet ikke at landet skal være en jødisk stat. Jødisk tilstedeværelse i landet kan kun bli tolerert under et demokrati som setter en strek for omtalelsen av landet som "jødisk".

Under møtet i Knesset denne uken gjorde Shaffir Zahalka illsint ved å klage på at statsminister Netanyahu visstnok skal ha forsøkt å "kjøpe" støtte fra israelske arabere i Knesset i forbindelse med hans mye omdiskuterte "offshore gassavtale".

Fra Zahalkas ståsted virket Shaffir som en typisk, liberal jøde som forsøkte å lære arabere hvordan se skal opptre og tenke. Hans svar på Shaffirs følelse av overlegenhet åpnet med at han minnet henne på at hun "aldri sa et ord til meg. Hun sa aldri 'hei' til meg. For henne er jeg usynlig. Arabere eksisterer ikke".

Han kalte det "taus rasisme" fra podiet i Knesset.

Zahalka fortsatte med å si at "de ekstreme, høyrevridde medlemmene av Knesset sier i det minste 'hei' og smiler når de ser oss, men medlemmene av partiet Labor er rasismens mor og far. Det er de som stjal arabernes land og som undergraver oss i de universielle verdienes navn".

Han fortsatte talen med å spørre "Hvem har skadet oss mest? Labor eller Likud? Labor selvfølgelig. Likud bygde bosettninger ved siden av arabiske landsbyer, mens Labor bygde sine kibbutzer midt i ruinene av våre landsbyer. Og deretter kommer de og snakker om sosial rettferdighet".

Hvis vi hverken nevner Zahalkas selektive hukommelse som ikke nevner arabernes vold mot jøder eller hans manglende historiske kunnskap (kibbutzene ble først bygd på områder som Israel kjøpte fra araberne, mens noen ble senere bygd på områder som araberne hadde forlatt), så har han et poeng når han retter fingeren mot den venstreorienterte boblen av arroganse som kommer til uttrykk i form av en nedlatende holdning mot enhver kristisk stemme.

Enda viktigere er det å fokusere på at Zahalka nekter å ta del i den liberale, sionistiske illusjonen som mener at jo raskere Israel trekker seg tilbake til grensene som landet hadde før 1967, jo raskere vil dette plagede landet få oppleve fred og ro. Zahalka insisterer på at problemet ikke er grensene, men at jødene tror at de har returnert til deres land. Denne holdningen forskyver opphavet til konflikten tilbake til den første bølgen av jødiske immigranter i 1882.

Selv om jeg er sterkt uenig i Zahalkas meninger på alle andre områder så er jeg enig med ham i at en verden uten Gud så hadde jødene rett og slett stjålet landet fra de innfødte. Fra et sekulært ståsted, og Stav Shaffir er sekulær, så er det umulig å løse konflikten før landet blir gitt tilbake til de rettmessige eierne.

Det er derfor venstresiden i Israel er så skeptisk til uttalelser fra palestinerne. I en verden uten Gud så hadde Zahalka hatt helt rett, og uavhenging av hvor opplyst sionistene påstår at de er så ville Israel for alltid forblitt forbryterne.

Zahalkas uttalelser er ikke noe nytt. Opp igjennom tiden har jødene vært klar over at de har tatt et land som ikke er deres eget. Den franske og jødiske filosofen Immanuel Kant kom med en teori om at de ti isralittiske spionene kom tilbake med en negative rapport om landet fordi de moralsk sett ikke ønsket å ta over et annet folks land. Derfor var deres tilbakemeldinger basert på rettferdighet og ikke frykt.

En av de viktigste, jødiske vismennene gjennom tidene, Rashi, har snakket om det samme. I åpningssetningen til hans kommentarer til 1. Mosebok spør Rashi hvorfor Bibelen ikke åpner med det første budet som ble gitt til Israels folk i 2. Mosebok 12:2. Hans svar på dette er veldig moderne.

"Grunnen til at Han åpner med å 1. Mosebok er for å vise "folket sitt kraften i Hans gjerninger når Han lot dem arve nasjonene (Salme 111:6) slik at hvis nasjonene i verden skulle si til Israel 'dere er tyver som stjal syv nasjoner land', så skal Israel fortelle dem 'hele landet tilhører Gud. Det var Han som skapte det og som ga det til hvem Han ville. Da Han ønsket det så ga Han det til dem, og da Han ønsket det tok Han det fra dem og ga det til Israel'.

Ifølge dette synet på historien så er ingen av de som nå bor i Israel egentlig innfødte i landet. Det er derfor ingen kan stjele landet fra noen. Derfor er det slik at de som kontrollerer landet gjør det etter tillatelse fra det guddommellige. Det at Israel har seiret er derfor ikke en historisk eller åndelig feiltagelse. Mennesker som har en ekte tro, enten de er jøder, kristne eller muslimer, forstår dette. Det er derfor de er bedre enn noen andre til å kunne gi en meningsfull forklaring.

Sekulære demokrater som Zahalka og Shaffir kan kun stå for gjensidig sinne og en konflikt som aldri vil ta slutt. Dette er en dyster påminnelse om deres egentlige oppfatning av rettferdighet.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.