Sjefsrabbinere kaller den kristne ambassaden "en åndelig trussel"

17. september 2015 |  Israel Today Staff

I lang tid har Den kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ) vært et av de mest synlige og aktive organisasjonene i Israel som representerer kristen-sionismen i verden. I godt over 30 år har ICEJ jobbet utrettelig for Israels sak.

Men dette hindret ikke Israels sjefsrabbinat i å denne måneden kalle ICEJ for "en åndelig trussel" basert på beskyldninger om at ambassaden, spesielt under den årlige feiringen av Løvhyttefesten, har en skjult agenda om å misjonere til jødene.

I et brev underskrevet av sjefsrabbinerne David Lau og Yitzhak Yosef står det:

"Vi har blitt gjort oppmerksomme på at de som er en del av Den kristne ambassaden i Israel jobber med å organisere en stor konferanse i forbindelse med Løvhyttefesten. En del av organisasjonens mål er å konvertere jøder fra Israels religion og få dem til å bli en del av kristendommen... Dette er alvorlig og det står i strid med fundamentene som vår tro er bygget på. Vi fordømmer dette og føler at jødene må bli advart".

Rabbinerne oppfordrer israelske jøder om "ikke å delta på konferansen på tross av at dette er venner av staten Israel. Denne tilstelningen fungere i praksis som en åndelig trussel som undergraver Israels karakter".

Hvert år holder ICEJ en fest rundt Løvhyttefesten kalt "Israel-kveld" hvor alle jøder er invitert til å delta gratis og få være vitne til den støtten og kjærligheten som kristne over hele verden viser Israel.

Under fjorårets "Israel-kveld" deltok flere hundre israelske soldater, både jøder, kristne og drusere, som kun måneder tidligere hadde forsvart landet under den brutale krigen på Gazastripen. De israelske gjestene var tydelig rørt over den støtten de fikk være vitne til. Og det foregikk ingen evangelisering denne kvelden.

ICEJs mediadirektør David Parsons kom med følgende svar på rabbinernes advarsel:

"Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem var skuffet over å få høre om brevet fra sjefsrabbinatet vedrørende vår organisasjon og vår årlige markering av Løvhyttefesten. ICEJ har alltid respektert og overholdt staten Israels lover, inkludert de som omhandler misjonsaktiviteter, og det er sørgelig at sjefsrabbinatet handlet på bakgrunn av feilaktig informasjon utarbeidet av folk som bærer falske vitner mot oss".

Parsons la til at "i løpet av de siste 35 årene har ICEJ etablert sterke og tydelige bevis på vårt vennskap med og vår støtte til Israel som en jødisk stat".

ICEJ har samarbeidet tett med Knesset, Israels utenriksdepartament, Israels turistdepartament, Det jødiske byrået og Yad Vashem i prosjekter som har å gjøre med Israels forhold til ulike statsoverhoder rundt om i verden, og organisert masseprotester til støtte for Israel i andre land. ICEJ har også hjulpet over 120.000 jødiske immigranter med å komme hjem til Israel.

Parsons avsluttet sin uttalelse ved å legge vekt på at de hellige skriftene sier at hedninger skal bli ønsket velkommen i Jerusalem under Løvhyttefesten. "Det er derfor trist at noen forsøker å skremme den israelske befolkningen til å vende seg mot oss", beklaget han. Han la til at rabbinernes beslutning "kan skade det gode forholdet mellom jøder og kristne som har blitt bygget opp og etablert over de siste 60 årene".

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.