Klippe(stein)moskeen

20. september 2015 |  Tsvi Sadan

Den siste tidens voldelige opptøyer på Tempelhøyden under feiringen av Rosh Hashanah har nok en gang vist at hellige, muslimske steder blir brukt til handlinger utført i militant islams navn.

Slaggblokkene og steinene som sto oppstilt på innsiden av Klippemoskeen, (islams tredje mest hellige sted) og som gjorde bønnemattene om til skitne tepper, er nok en gang en tydelig påminner om forskjellene på noe som er hellig innenfor islam og kristendommen. Fra et muslimsk ståsted er et skittent teppe en liten pris å betale i det heroiske forsøket på å beskytte det hellige stedet fra de mye skitnere vantro jødene og kristne.

Den 17. oktober 2014 ba palestinernes leder Mahmoud Abbas alle palestinere om å gjøre de kan for å forhindre at jøder fikk adgang til Tempelhøyden. Årsaken til dette var at "de har ingen rett til å være der eller til å besudle moskeen".

Under Rosh Hashanah i 2010 sendte en palestinsk TV-kanal en "dokumentar" hvor fortelleren sa: "Israelerne vet at våre palestinske røtter går mye dypere enn deres falske historie. Fra vår balkong kan vi se islams helligdommer bli tilsmusset ved at jødene ber ved Klagemuren".

Denne frykten for jødisk "vanære" ser man ofte i palestinsk tegneserier. Et eksempel på dette er en tegneserie ved navn "Klippemoskeen blir voldtatt". Palestinian Media Watch (PMW), som er et israelsk forskningsinstitutt som overvåker palestinernes media og deres vaner på sosiale medier, har mye å velge fra når det gjelder hatefulle budskap rettet mot jødene.

Muslimenes angst når det gjelder jøders tilstedeværelse på Tempelhøyden har bidratt til et hat rettet mot Israel som går tilbake til 1920.

Under Det osmanske riket tid hadde Klagemuren liten religiøs betydning for muslimene. Den første som mente at muren hadde en viktig betydning for muslimene var Haj Amin Al-Husseini. Som et tilsvar på jødenes frie adgang til område under britisk styre påsto Al-Husseini at det var akkurat her at Mohammed hadde fastbudet sin mirakuløse flyvende hest under hans påståtte nattlige reise fra Mekka til Jerusalem.

Al-Husseinis mål med å utnytte det som var en ganske ubetydelig plass for muslimene var å få Den arabiske verden til å kjempe mot jødene. Han overbeviste også muslimene om at jødene planla å ødelegge Klippemoskeen. Hans plan opplevde sin første opptur i 1929 da en massakre oppsto som følge av ryktene om at jødene planla å bygge et tempel ved siden av Klippemoskeen, og at dette tempelet skulle begynne ved Klagemuren. Flere hundre jøder ble drept, skadet og fordrevet som følge av denne forferdelige hendelsen.

Det samme ryktet florerer i dag og fungerer som bensin på bålet for islamistiske muslimer som hater Israel. Den lange historien med en påstått plan om å gjenoppbygge tempelet, samt den siste tidens opptøyer på Tempelhøyden, skulle tilsi at det er muslimene og ikke jødene som i sitt forsøk på å skape konflikt selv vil være ansvarlige for ødeleggelsen av deres moskeer som profeten Daniel refererer til som "en styggedom".

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.