Trenger vi virkelig å tenke på Gog og Magog?

19. oktober 2015 |  BRIAN HENNESSY

I nesten all undervisning om endetiden lærer vi at Gog/Magog kommer til å invadere Israel før Messias kommer tilbake. Alle de bibelske nasjonene som nevnes i denne invasjonen har i dag fått nye navn og de er under konstant overvåkning. Med Russlands plutselige inntreden i Midtøsten, samt landets allianse med Syria og Iran, fører nå til at vi stiller spørsmålet: Er dette Gogs ondskapsakse?

Men kan vår bekymring for Gogs hær være feilplassert? I Bibelen blir Gog og Magog kun nevnt to steder: Esekel 38:1- 39:16 og Åpenbaringen 20:7-11. Esekels profeti gir oss ikke et eksakt tidspunkt for Gogs angrep annet enn å si at det vil skje "i de siste dager". Men Johannes Åpenbaring er veldig spesifikk. Han sier at Gog vil invadere Israel ved slutten av Messias sine 1000 år ved makten.

Så hvorfor er så mange bibelske profetier sikre på at Gog vil angripe før Jesus har kommet? Spesielt når forutsetningene for at de skal angripe ifølge Esekels profeti skildrer den overnaturlige freden som eksistere i den messianske tidsalder. Esekels profeti beskriver et Israel som "går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene". Men hvordan kan denne typen fred og sikkerhet eksistere før Jesus har kommet tilbake og ødelagt Antikrist og det onde verdenssystemet? (Åpenb. 19:15)

Jeg vet at mange tror at Antikrist vil lure Israel til å gå med på en falsk fredsplan. Men er det virkelig noen i dag som tror at Israel kommer til å avvikle sin kjernekraft, sitt mektige forsvar og sitt militær og luftvåpen og bare slappe av og gjete sauer? Jeg bryr meg ikke om hvor forførende Antikrists fredsplan er; Israel har lært sin lekse når det gjelder å overlate ansvaret for landets forsvar til en hedensk makt. Deres motto er: "Aldri igjen".

Jeg tror det er på tide å revurdere noen ting. Når vi ser på de tidligere kapitlene i Esekel ser vi flere profetier etter hverandre som må oppfylles for at denne enestående freden og sikkerheten skal eksistere i Israel før invasjonen av Gog/Magog.

Fra Esekel 28:24-25 leser vi at sikkerheten oppstår etter at et spredt Israel samler seg og landets fiender ikke lenger eksisterer. Guds hellighet vil deretter manifestere seg i dem "foran øynene på alle nasjonene". Ingen av de tingene har foreløpig skjedd.

I kapittel 34 leser vi at at de spredte "sauene" fra BEGGE Israels to kongedømmer er nødt til å samle seg, altså ikke bare etterkommerne etter Juda. De skal alle leve under en og samme hyrde: Messias. "Jeg slutter en fredspakt med dem. Jeg utrydder villdyrene i landet, så folk kan bo trygt i ørkenen og sove i skogene." (Esekel 34:25)

I kapittel 37 leser vi om det berømte profetien om de to grenene som symboliserer gjenforeningen av Juda og Israel under "min tjener David". Det står: "Jeg slutter en fredspakt med dem; det skal være en evig pakt. Jeg lar dem bli mange, og jeg setter min helligdom hos dem for alltid. Min bolig skal være hos dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Alt dette viser at uavhengig av hva Russland foretar seg i dag, så vil ikke Gog kommer før om minst 1000 år frem i tid.

Kanskje vi heller burde fokusere på hva som må til for å få til denne fantastiske freden og sikkerheten - nemlig gjenforeningen av Juda og Israel! Og hvis det voksende samholdet mellom sionistiske kristne og jøder i dag ikke er begynnelsen på denne gjenforeningen, så vet jeg ikke hva det ellers skulle vært!

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.