KOMMENTAR: Opphever den nye pakten sabbaten?

2. november 2015 |  Brian Hennessy

Idet stadig flere kristne begynner å ta tilbake deres stjålne hebraiske arv og begynner å trekke seg nærmere sine jødiske søsken, oppstår spørsmålet: "Hvordan holder vi sabbaten hellig?" Dette budet er en sentral del av Guds Israel. "For sabbaten er et tegn mellom meg og dere i slekt etter slekt." (2. Mosebok 31:12)

I flere åhundrer trodde vi kristne at vi opprettholdt sabbaten ved å gå i kirken på søndager. Men så oppdaget vi at tanken om at sabbaten skulle være på søndag var en endring av Guds lov som keiseren Konstantin innførte på 400-tallet. Men betyr dette at Guds offisielle hviledag er lørdag? Eller finnes det en annen måte å forstå det fjerne budet på i lys av Guds nye pakt med Israel? Det tror jeg.

Jesus er ganske klar på hva Hans ankomst betydde i forhold til Moseloven: "Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den." (Matt 5:17). Så ingen av budene som ble gitt på Sinaifjellet har noen gang blitt opphevet av Jesus. Nøkkelen ligger i å forstå det Jesus mente med ordet "oppfylle". Ting var nemlig ikke de samme i Israel etter at Han dro.

Som de inspirerende forfatterne av Det nye testamentet skriver: Den opprinnelige Moseloven var bare "en skygge av de gode tingene som skal komme" (Heb 10:1). Det peker på en fremtidig oppfyllelse i Jesus. Så fort Den nye pakten oppfylte Den gamle pakten ville også Israels forståelse av hvordan Gud ønsket at Hans folk skulle tjene Ham, også endre seg.

Budet om en fysisk omskjærelse ble til et bud om et omskjært hjerte. Det levittiske presteskapet ble erstattet med et presteskap av troende. Et fysisk tempel ble erstattet av Kristi kropp. Påsken ble nå en påminnelse om offeret som Guds lam gjorde, og vi minnes det med brød og vin. Og sabbaten ble et bud om å hvile. Men ikke bare en dag i uken, men 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. En hvile i Jesu ferdiggjorte gjerninger.

Ingen forklarer denne sannheten om hva Den nye pakten sier om sabbaten bedre enn Watchman Nee. I hans korte bok "Sitt, gå, stå. En studie av Paulus' brev til Efeserne" minner han oss på at sabbaten er basert på det faktum at Gud hvilte på den syvende dagen. Vi er ment å legge merke til at selv om Gud arbeidet i seks dager og hvilte på den syvende, så begynte mennesket, som ble skapt på den sjette dagen, sitt arbeid på den dagen som Gud hvilte. Dette forteller oss at mennesker først må tre inn i Guds hvile i Jesus før de kan begynne å arbeide. "Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine." (Heb 4:10)

For å i dag opprettholde sabbaten må vi sette oss ned sammen med Jesus hver dag og ta en pause fra vårt jag og vår uro. Vi kan ta en pause fra strevet med å forsøke å forbli frelst, fra å forsøke å fø oss selv og vår familie, og fra å forsøke å tjene Gud, og heller bare ta i mot ved tro og ha en visshet om at Gud allerede har møtt alle våre behov og gitt oss ferdiglagte gjerninger som vi kan gå inn i. Alt vi nå skal gjøre vil bli gjort i Ånden.

Ironisk nok betyr jo dette at sabbatsdagen er den eneste dagen hvor vi faktisk skal jobbe! Alle andre ganger vi forsøker å gjøre noe for Gud, selv om dette arbeidet er godt, så vil det ikke få noe varig effekt i Guds rike. Forstår du hvor mye lettere ting hadde vært hvis vi bare hadde holdt sabbaten Hans?

Dette betyr ikke at du ikke kan utnevne en dag til å være din personlige sabbatsdag hvor du ærer Gud. Det betyr bare at du ikke vil bli steinet hvis du ikke skulle klare å gjøre det.

Hovedpoenget er dette: " La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus." (Kolosserne 2:17-17)

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.