Påstand: Svik førte til massakre

4. november 2015 |  Charles Gardner

I en ny bok påstås det at Utøya-massakren i Norge var direkte knyttet til Norges Israel-politkk.

Boken 22. juli-profetien påstår at Det norske Arbeiderpartiet, som en gang var en av Israels nærmeste venner, har blitt som Judas ved å forråde Israel og lure dem til å ta del i Oslo-avtalen som har ført til mange tiår med terror i Israel, istedet for den freden som landet egentlig ble lovet.

Norge har derfor vært spesielt sårbart og utsatt for angrep i lys av Guds klare uttalelse hvor Han sier at de som forbanner Israel selv vil bli forbannet. (1. Mosebok 12:3). Ifølge forfatter Jeremy Hoff var det ingen tilfeldighet at den lille øyen Utøya, som i lang tid har vært et samlingssted om sommeren for Arbeiderpartiers ungdomsparti AUF, ble åstedet for den mest dødelige massakeren utført av en enkelt mann i verdenshistorien. Hendelsen har også blitt omtalt som Norges 11. september.

22. juli 2011 drepte høyreekstremisten Anders Behring Breivik 77 mennesker. Etter å ha utløst en bombe midt i regjeringskvartalet, som tok livet av åtte mennesker, kjørte han til Utøya, og tok livet av ytterligere 69 personer. Dette var venstre-orienterte ungdomspolitikere.

Dagen før angrepet hadde ungdommene iscenesatt en rekonstruksjon av konflikten mellom Israel og palestinerne, med sikkerhetsmuren og det hele, som et bildet på det de mente var årsaken til konflikten i området. Utenriksminister Jonas Gahr Støre ble avbildet foran et banner hvor det stod "Boikott Israel", og det hadde tidligere vært palestinske ungdommer på øya. AUF skal også ha oppfordret til å terror mot Israel. Dette fikk en bitter ettersmak.

Ungdomspartiet hadde i lang tid stått for en svært Palestina-vennlig politikk, og i 1993 ble moderpartiet hovedmegleren i Oslo-avtalen som ble satt opp som et utgangspunkt for å drive forhandlinger som skulle føre til en tostatsløsning. Dette var et klart brudd på Guds befaling (Joel 3:2) og det ga i samme slengen nytt liv til PLO.

Norge leder fremdeles komiteen som gir flere millioner dollar i økonomisk støtte til de palestinske myndighetene. Mye av dette forsvinner i hendene på korrupte ledere.

Forfatteren av boken ser tragedien som en advarsel til Norge, og han gir Norge en sjanse til å omvende seg. Under et besøk i Storbritannia denne måneden sa han også at britene og resten av Europa også måtte ta til seg denne advarselen.

Hoff forteller om en opplevelse han hadde ett år før angrepet, hvor han gråt over syndene som Norge hadde begått mot Israel. I en e-post datert den 28. august 2010 skrev han om en "profetisk åpenbaring" som hadde å gjøre med et angrep som kom til å ramme Norge. Det sto: "Norges viktige rolle (i Oslo-avtalen) har plassert landet i en farlig posisjon, og de stiller seg opp mot det Gud sier. Det vil komme en dom over Norge med mindre landet omvender seg fra sin synd."

Sør-afrikaneren Francois Botes, som bor i Storbritannia, uttalte i et møte på en UiO-base (Ungom i Oppdrag) den 11. mai 2011 at han i en visjon fikk se en flagg på halv stang over hele landet "på grunn av en hendelse", og kort tid etter tragedien skapte statsviter Per Håkonsen mediestorm da han under en møte, som var arrangert av en lokal Krf-politiker, sa at det var en sammenheng mellom Utøya-tragedien og Norges Israel-politkk.

Menneskelig sett kunne denne tragedien vært unngått, men den skjedde som følge av en rekke sammensatte hendelser, blant annet det faktum at veien inn til regjeringskvartalet skulle vært blokkert, noe man hadde snakket om syv år tidligere på grunn av sikkerheten. Det ble også spekulert i hvorfor veiblokkeringene ikke var satt opp og hvorfor Breivik fikk gå ombord i ferjen til Utøya utkledd som en politimann. Kommunikasjonen mellom politiet og annet sikkerhetspersonell var så dårlig at det på mange måter kan sammenlignes med kommunikasjonsproblemene som Israels fiender hadde i Det gamle testamentet.

Det er litt for mange "tilfeldigheter" i denne boken. En leser som har et åpent sinn ville tydelig kunne se at Gud ikke tar lett på de som ønsker å skade Hans edelstener. (Sakarja 2:8)

Denne boken er alt for viktig til å med en gang bli avskrevet som fjern fantasi eller bli nedgradert til å fungere som et eksempel på konspirasjonsteori eller fjern teologi. Budskapet i boken er på mange måter en oppsummering av Bibelens lære om Abrahams etterkommere: "Jeg vil velsigne de som velsigner deg, og forbanne de som forbanner deg" (1. Mosebok 12:3).

Dette er også kjernen i bibelverset som er det første som noen gang ble sitert av en norsk politiker i sammenheng med angrepene (Arbeiderpatiets Øyvind Grøslie-Wennesland): "Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter" (Salme 121).

Forfatteren legger også vekt på, slik som også statsminister Benjamin Netanyahu har gjort den siste uken, at PLO har en direkte link til nazistene. Og det stemmer av sjefs-muftien i Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, bidro til å overtalte Hitler til ikke bare å utvise jødene, men til å utrydde dem.

Hoff ser også noe profetisk i betydningen av antallet som ble drept i de to angrepene - 77. De tre gangene vi ser dette tallet i Bibelen har det å gjøre med hevn. I tillegg til dette blir navnet "Herren, hærskarenes Gud", en tittel som har å gjøre med militær og krigersk autoritet, nevnt 77 ganger i Jeremias bok. Jeremia ble sett på som en undergangs-profet på tross av hans mange inspirerende vers som omhandler håp for Israels fremtid. Generasjonen som opplevde Guds store hevn da Jerusalem ble ødelagt i år 70. f.Kr var nøyaktig det 77 slektsleddet på jorden etter Adam.

Underlig nok viser også etterforskningen etter tragedien at veien til Utøya forble åpen i minst 77 minutter (etter bombingen) før det ble slått alarm i hele nasjonen.

Det kan virke som at Guds beskyttende hånd over Norge ikke lenger eksisterer.

På spørsmål om han hadde et ord til Storbritannia, svarte Hoff kort: "stolthet".

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.