Flere religiøse jødiske kvinner blir med i det israelske forsvaret

5. november 2015 |  Israel Today Stab

Antallet religiøse jødiske kvinner som frivillig har meldt seg til å ta del i Det israelske forsvaret har doblet seg de siste fem årene. Ifølge en nyhetsrapport som det israelske forsvaret har publisert, er antallet religiøse jødiske kvinner som frivillig har meldt seg til å utføre militærtjeneste så langt i år 1.800, sammenlignet med i hele 2010 hvor det samme tallet var 935.

På tirsdag holdt Det israelske forsvaret en presentasjon for unge, jødiske kvinner som var interessert i å utføre militærtjeneste. Omlag 1.600 kvinner deltok på tilstelningen.

Lederen for personellavdelingen i Det israelske forsvaret, Hagai Topolanski, snakket om bekymringene som kvinnene kanskje hadde over det å skulle bli med i forsvaret. Det viktigste punktet handlet om kvinner som uroet seg over de religiøse restriksjonene som en mulig militærtjeneste kan måtte medføre.

Topolanski la vekt på at "Det er så mange muligheter for religiøse kvinner som har gode egenskaper. Disse kan bli brukt i Det israelske forsvaret. Det finnes mange muligheter (for disse kvinnene)."

Rachel Tevet-Wiesel, rådgiveren for kvinner i Det israelske forsvaret, snakket om "det økende antallet religiøse kvinner som tjenestegjør sammen med oss. De tjenestegjør i elitegrupper, treningsfasiliteter og de jobber med teknologi og med kommunikasjon. De finnes både i luftforsvaret, i marinen og i de bevæpnede bakkestrykene. De finnes overalt hvor det finnes et behov for dem!"

Israelske kvinner har i likhet med menn blitt rekruttert til Det israelske forsvaret siden 1949. Foruten Eritrea er Israel det eneste landet i verden som krever at også kvinner utfører militærtjeneste. Likevel finnes det unntak. Religiøse jødiske kvinner har for det meste vært fritatt for denne regelen, og det har også arabiske menn og kvinner.

I dag utgjør kvinner omlag 40% av det israelske forsvaret, og det er flott å se at stadig flere religiøse jødiske kvinner tar del i dette.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.