KOMMENTAR: Er Israel et utvalgt folk?

10. november 2015 |  Brian Hennessy

Det å spørre om Abrahams familie ble spesielt utvalgt av Gud vil nok høres ut som et dumt spørsmål for de som kaller seg "sionister". Likevel fastholder i dag de fleste kristne trossamfunn på en teologi som nekter Gud friheten til å vise favorisering ovenfor enkelte mennesker, inkludert jødene. Jeg snakker ikke her om Erstatningsteologien.

Teologien jeg refererer til heter Arminianism. Den ble oppkalt etter Jacob Arminius som åpenbart ikke tok Guds ord på alvor da profeten Amos sa: "Bare deg har jeg utvalgt fra alle jordens familier" (Amos 3:2) eller da Jesus sa: "Du utvalgte ikke meg, jeg utvalgte deg" (Johannes 15:16) eller da Paulus skrev: "Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt." (Ef 1:4)

I stedet syntes Arminius at det ville vært urettferdig av vår himmelske far å favorisere enkelte av menneskene Han hadde skapt. Han mente at alle burde bli behandlet likt. I denne læren ignorerte Armninius Paulus' ord til en mann som stilte spørsmål ved Guds rett til å gjøre som Han ville. Paulus skrev: "Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? ...Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?" (Rom 9:20,21)

Det som er enda verre er at denne læren leder inn i anti-semittismen i Erstatningsteologien som bestemt ønsker å utslette tanken om at jødene har en spesiell betydning for Gud. Denne teologien vedkjenner seg kanskje at Gud valgte ut Israel som et sted hvor Messias ville bli født, men så snart Jesus hadde utført sitt verk mener de at Gud kvittet seg med ideen om å ha et utvalgt folk, og at jødene i dag er like betydningsfulle i Guds øyne som ethvert annet ufrelst menneske.

Da Arminius presenterte denne "ikke utvalgt"-teologien på 1600-tallet gjorde han ikke dette med jødene i bakhodet. Erstatningsteologien, sammen med jødenes situasjon, hadde for det meste satt dem ute av telling. Det Arminius først og fremst forsøkte å gjøre var å komme med en mot-lære til John Calvins lære om at Gud allerede hadde forhåndsutvalgt hvem som skulle bli frelst (slik det tydelig står skrevet i Johannes 6:11). Arminius insisterte på at Gud hadde latt det være opp til ethvert menneske om man enten ville godta eller avslå evangeliet. For Arminius måtte Guds vilje bøye av for det mennesker ville. Ikke bare undergraver en slik tankegang Guds suverenitet, men den latterliggjør også tanken om en allmektig Gud "...han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje." (Ef 1:11)

Jeg tar opp denne mange hundre år gamle teologien fordi jeg tror at den bidrar til forvirringen blant troende i dag når det gjelder gjenopprettelsen av Israel. For hvis ikke Gud håndplukker hvem som skal være Hans folk i Guds Israel, hvordan skal Han da kunne kalle frem etterkommerne av Abraham?

For meg finnes et av de sterkeste argumentene for at Gud selv velger hvem Han ønsker at skal være Hans folk, i historien om Esau og Jakob: "Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot." (Rom 9:11-13)

Jeg tror ikke at Gud hatet Esau. Gud ønsket nok bare å vise Israel Hans evige løfte om at Han alltid skulle velsigne dem, og at Han gjorde dette gjennom å bruke veldig klare og motstridende ord. Malaki minner Israel på at Guds valg av Jakob over Esau var "et bevis på Hans kjærlighet" (Mal 1:1-3)

Jeg er overbevist om at det faktum at Gud har et utvalgt folk har vært årsaken til at anti-semittisme eksisterer i verden. Bare se å hvor sinte og misunnelige Josefs brødre ble da de fikk se den ekstreme favoriseringen som deres felles far viste ovenfor Josef.

Uansett så er det slik Gud har valgt å gjøre det. Det er derfor du har mottatt troens gave. Det betyr faktisk at du er blant de utvalgte som Gud ønsker at skal få være en del av Hans rike!

Bli derfor ikke overrasket når verden hater deg uten grunn.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.