KOMMENTAR: Skjuler Gud fremdeles sitt ansikt for Israel?

17. november 2015 |  Brian Hennessy

De som tror på den falske læren i Erstatningsteologien mener at Gud ikke bare fremdeles skjuler sitt ansikt for den jødiske nasjonen, men at de kommer aldri til å se det igjen. Til og med deres mirakuløse gjenkomst til deres hjemland etter år 2000 ble ikke ansett som et vendepunkt. I deres øyne er det nå den kristne kirken som anses å være Guds øyesten. For dem betyr det ikke noe at jødene er fysiske etterkommere av Abraham.

Men sannhetene er at selv om Gud har holdt sitt ansikt skjult i så lang tid, så har Han aldri avvist det jødiske folket: "For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall" (Rom 11:29). For de som har øyne som ser så er det åpenbart at reetableringen av den jødiske staten har signalisert et paradigmeskifte i Guds forhold til Judas sønner. Selv om nasjonene fremdeles er i mot Israel så er det tydelig at Gud står sammen med Israel. Det er fremdeles ikke mulig å se Hans fulle ansikt, men til og med de mest kyniske menneskene i Israel kan se at Han smiler igjen.

Men likevel må vi spørre oss: Hva fremprovoserte denne flere århundre lange forvisningen av jødene når det kommer til Guds favør? Det stilles ikke noe spørsmål ved hele nasjonens avvisning av Jesus som Messias. Men det er ikke hele historien. Guds dom hvor Han gjemte sitt ansikt for Israel begynte lenge før de avviste Messias. Og ikke bare det; det at Gud gjemte sitt ansikt var ikke bare ment å ramme jødene, etterkommerne av Judas hus, men hele Israel.

Den nasjonale synden som fremprovoserte denne forferdelige straffen begynte helt tilbake til tiden i Egypt. Det var da Jakobs familie for første gang begynte med avgudsdyrkelse som raskt manifesterte seg i tilbedelsen av gullkalven ved Sinaifjellet. Herren, som visste at denne synden ville følge med folket inn i det lovede land, profeterte om en fremtidig dom gjennom Moses hvor Han sa: "Men fordi de har gjort så mye ondt, vil jeg på den dagen fullstendig skjule ansiktet for dem; for de har vendt seg til andre guder" (5. Mosebok 31:18).

Denne dommen rammet først og fremst de nordlige stammene i Israel sa assyrerne som fratok dem deres land på grunn av deres frafall. Men Juda fikk slippe unna denne gangen, selv om Gud mente at landet var syndig: "Samaria har ikke syndet halvparten så mye som du" (Esekiel 16:51). Hundre år senere ville Juda være i eksil i Babylon, men Gud skjulte aldri sitt ansikt for dem fullstendig. Han fortsatte å oppmuntre folket og tukte det gjennom profetene, og Han gjenopprettet landet 70 år senere.

Så ble Jesus født. Og selv om folkets manglende tro på Ham ville være roten til mye sorg for Israels folk, så var dette slutten på at Gud ville skjule sitt ansikt for de nordlige stammene som hadde blitt en del av hedningene. For i Jesus skinner Guds ansikt i nåde, akkurat slik Jesaja forutsa: "Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys" (Jesaja 9:1).

Dessverre viste det seg at vi ikke hadde lært noe fra årene i eksil på grunn av våre forfedres synd. Akkurat slik jødene vente seg tilbake til hedenskapet etter tiden i Egypt, så gjorde vi det samme. 400 år etter at Jesus ble tatt med opp til himmelen tillot vi ypperstepresten i Roma, Konstantin, å putte den kristne troen inn i et avgudsdyrkende religiøst system. Det var et frafall som den dag i dag fremdeles plager oss. Det er kun gjennom Guds nåde at vi nå har begynt å bevege oss ut av denne religiøse suppen og igjen retter blikket mot Jerusalem.

Så hvor er vi i dag? Vi nærmer oss det øyeblikket da hele Israel, både det som er igjen av Juda og Israel, nok en gang vil få se og oppleve Guds strålende ansikt. Snart vil disse ordene fra Jesaja lyde i hjertene på Guds folk: "Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet tar jeg deg tilbake. Mens harmen flommet, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk, men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg, sier Herren, som løser deg ut" (Jesaja 54:7-8).

Og da vil hele Israels folk bli frelst!

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.