Enten du liker det eller ei: Paris og Jerusalem har en tilknytning til hverandre

18. november 2015 |  Tsvi Sadan

I dagene etter IS sine angrep i Paris sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at "militant islamistisk terrorisme angriper våre samfunn fordi de ønsker å ødelegge vår sivilisasjon", hvilket er årsaken til hvorfor "all terrorisme må fordømmes og bli bekjempet med urokkelig besluttsomhet".

Netanyahu er blant de som mener at det ikke finnes noen som helst unnskyldning for islamistisk terrorisme. Enkelte europeiske ledere gjør på sin side det samme som de har gjort hele tiden - legger skylden for islamistisk vold på Israel og Vesten.

Sveriges utenriksminister Margot Wallstrom ble avvist av enkelte israelske politikere, som Yair Lapid, som misforsto det hun sa og trodde at hun rettferdiggjorde palestinsk terror men samtidig fordømte terror utført av IS. Selv om ikke det nødvendigvis var tilfellet, så var det Wallstrom gjorde ille nok i seg selv: Hun rettferdiggjorde begge terror-handlingene.

"For å motarbeide radikalisering må vi gå tilbake til situasjonen slik den er i Midtøsten i dag, hvor vi ser at palestinere føler at de ikke har en fremtid. De føler at de enten må akseptere den desperate situasjonen eller ty til vold", sa hun. Ifølge Sverige var altså terrorangrepene i Paris handlinger utført av desperate muslimer, og dette er Vesten ansvarlig for.

Wallstorm var ikke den eneste som forsøkte å dra Israel inn i diskusjonen i et forsøk på å forstå og forklare angrepene i Paris. Lederen for det nederlandske sosialistpartiet, Jan Marijnissen, var mer spesifikk i sin kobling mellom den påståtte palestinske desperasjonen og muslimene som tok livet av 132 mennesker i Paris.

Marijnissen forklarte at denne typen oppførsel "også henger sammen med konflikten mellom Israel og palestinerne" fordi de som utførte angrepene etter all sannsynlighet kom fra "en gruppe sinte mennesker i de franske forstedene".

Et slikt syn, som også deles av israelere som legger skylden på "okkupasjonen" av palestinske områder, er nedlatende og det stemmer ikke overens med forklaringene som de som har tatt på seg skylden for angrepene, gir.

IS sine uttalelser etter terrorangrepene i Paris viser tydelig at det ikke er desperasjon, men håp, som motiverer muslimene til å gå til krig mot "korsfarerne", altså europeerne og jødene. Dette håpet, sier de, kommer fra hver eneste seier som deres gud har gitt dem i Midtøsten og nå i Europa.

"I dette velsignede angrepet som Allah gjorde mulig å utføre", sier IS, "klarte en gruppe soldater fra kalifatet å ramme styggedommens hovedstaden". Dette har mye til felles med måten som de palestinske myndighetene har karakterisert konflikten med Israel på i islamistiske termer. De påstår at landet Israel er "ribat" - et hellig islamistisk land.

Dette betyr at Wallstorm, Marijnissen og deres israelske meningsfeller faktisk bidrar til den muslimske desperasjonen ved å gi dem håp om at det er mulig å både rettferdiggjøre deres hellige krig, og at det er mulig for dem å lykkes med den.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.