KOMMENTAR: Hvorfor er vi ikke ett, slik som Jesus ba?

23. november 2015 |  Brian Hennessy

Like før Hans død ba Jesus for alle de som kom til å bli Hans etterfølgere: "Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg." (Johannes 17:21)

Likevel er det i dag om lag 40.000 kristne trossamfunn rundt om i verden, og Den katolske kirke er langt fra den største. Det har dessverre blitt veldig åpenbart at denne splittelsen i Kristi kropp har ført til mange mangelfulle vitnesbyrd som egentlig skulle handle om kjærligheten og sannheten i evangeliet. Som et resultat av dette har det de siste tiårene dukket opp alle slags økumeniske diskusjoner som har hatt som mål å føre trossamfunnene sammen igjen.

Alt jeg kan si er at Gud må hjelpe oss hvis dette skal gå (men det kan gå). Ikke bare må vi anerkjenne at reformasjonen var et feilgrep, men vi må også innse at både inkvisisjonen og korstogene har bidratt til at vi som troende er der hvor vi er i dag. Men selv om kirken hadde klart å løse sitt enhets-problem, så ville ikke dette alene overbevist verden om at om at det var Gud som sendte Jesus. Og aller minst ville dette overbevist jødene, som har lidd mest under vårt "samhold".

Problemet er at jødene er den gruppen som er mest avhengig av at vi er en enhet, men historisk sett har de alltid blitt ekskludert, også når det kommer til Erstatningsteologien. Kirken var tross alt 100% jødisk da Jesus ba sin bønn om at vi skulle stå sammen. På den tiden var det bare Han som visste at det ville komme mange som ville tro på Ham, men som ikke var jødiske. Han forsøkte å forberede sin lille menighet på at noen utenforstående "skal høre min stemme (og de) skal alle bli en menighet med en Hyrde (Johannes 10:10). Men til og med Jesu advarsel kunne ikke ta vekk sjokket når de nye sauene som kom for å bli med i menigheten var omskårede hedninger.

Først trodde man at den beste måten å rense disse skitne nye sauene på var å innføre omskjærelse. Man visste ikke enda at et omskåret hjerte var alt man trengte under Den nye pakten. Heldigvis hindret Den hellige ånd Rådet i Jerusalem i å ta en slik avgjørelse. Vår enhet kom nå til å bli basert på tro alene. Men ikke lenge etter at vi hadde begynt å nærme oss en enhet, så kastet Roma oss alle ut av landet. Og alt ble satt på vent i om lag 2000 år.

Denne separasjonen ga selvsagt Gud tid til å finne de savnede etterkommerne av Abraham som var spredd utover nasjonene. Men i stedet for at alle de nye troende ble værende som en helhetlig Kristi kropp med Jesus som vårt hode, så endte vi opp som 40.000 frakoblede og egenrådige organisasjoner som alle hadde sine egne hoder. Kanskje var den tingen som på en måte førte kirken sammen igjen, var deres felles misnøye for alle ting som hadde med jøder å gjøre.

I verdens øyne ser det ut som at disse to folkene, som begge er kalt til å tale om den ene sanne Gud, ikke har noe som helst til felles. Jødene ble det mest forfulgte og hatede folket på jorden. Og kirken ble en suppe av uforståelige teologier og ulike tilbedelsesritualer. Jeremias ord kunne ikke vært mer passende: "Har du ikke sett hva dette folket sier: «De to slektene som Herren utvalgte, har han forkastet.» De vanærer mitt folk fordi de ikke lenger ser på det som et folk." (Jeremia 33:24)

Men på tross av vårt vedvarende skille så kan vi være sikre på at Faderen hørte Jesu bønn og at Han har planer om å besvare denne bønnen. Mest av at ønsker Han at verden skal få vite at Hans Sønn er den Han sa at Han var.

Videre er jeg overbevist om at denne enheten mellom kristne og jøder som vi ser under banneret av "sionismen" er Guds måte å gjøre oss til "et menneske" i Ham. Og når den sanne enheten i Messias er fullført så tror jeg at Han kommer til å åpenbare seg for verden på en måte som vi aldri kunne forestilt oss.

Og den beste nyheten er den at "ingen kommer til å mangle!" (Jer. 23:4; Johannes 6:39).

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.