Klimaendringer - en gigantisk bløff

9. desember 2015 |  Charles Gardner

Etter å ha avstått fra ha å ytterligere kommentere det kjedelige, gamle temaet om klimaendringer i noen år nå, mye i håp om at alt snakket om teamet ville gi seg, så føler jeg meg nå forpliktet til å returnere til det å kommentere dette temaet nå som det nok en gang er i vinden

Nesten 200 nasjoner er representert på klimakonferansen som for tiden finner sted i Paris. Den egentlige trusselen mot vårt levesett viste seg i den samme byen bare noen uker tidligere, da terrorister tok livet av 130 mennesker i en blodig massakre. Deres mål er gjøre verden islamsk.

Likevel finnes det mennesker - også kristne - som mener at "global oppvarming" er den største trusselen i verden. Politikere og flere andre går i korstog for å føre frem sitt politiske evangelium om at vi må "redde planeten".

Blant disse "evangelistene" er Storbritannias tidligere opposisjonsleder og lederen for energi- og klimaendringer i parlamentet, Ed Miliband. Han er en politiker som kommer fra samme by som meg; Doncaster. Han kommer snart til å holde en tale om klimautfordringen til en kristen menighet i hans valgkrets.

Kristne veldedighetsorganisasjoner som Christian Aid og CAFOD (the Catholic Agency for Overseas Development) er blant de mange kristne organisasjonene som har trodd på og nå jobber for denne sekulære ideen. Dette budskapet er til og med hovedtemaet i en kristen teatergruppe som reiser rundt og fremfører et teaterstykke ved navn Baked Alaska.

CAFOD sier at det er de fattigste i verden som blir hardest rammet av de mange tørkene, flommene og de andre formene for ekstremvær som vi beskylder klimaendringene for å være ansvarlige for. Du har kanskje lagt merke til at man nå sier at disse utfordringene er forårsaket av "klimaendringer" og ikke lenger "global oppvarming" (som man ofte sa før). Dette gjør man med hensyn til de kalde vintrene man opplever.

Nå blir teorien om at det er mennesket og hans forurensning som er ansvarlig for dette, enda mer akseptert. Man tror at verden blir oppvarmet og at noe katastrofalt vil skje med mindre vi reduserer vårt karbonutslipp.

Ja, det var forskere som først foreslo denne teorien, men det finnes like fremtredende forskere som er uenige med den. Disse får bare ikke like mye oppmerksomhet i mediene.

I hjertet av kampanjen som har som mål å overbevise oss om at dette temaet er nødt til å motta mer oppmerksomhet i verden enn noe annet, finner man ideen om at alt avhenger av oss fordi man tenker seg at det ikke finnes noen Gud som skapte verden. Man tenker at hvis man ønsker å redde verden så må man gjøre alt man kan for å spre "evangeliet" om klimaendringene. Man tenker at mennesker er nødt til å gjøre det Gud åpenbart ikke er i stand til å få til. Det faktum at også enkelte kristne har begynt å tro på dette, gir klimafanatikerenes budskap ytterligere tyngde. I hvert fall helt til man legger til en dose bibelsk visdom og sunn fornuft.

Både anglikanske og katolske ledere har vært klare i sine taler når det gjelder klimaendringer, og pave Frans sendt ut en rundskriv (encyklika), som er det mest kraftfulle en pave kan gjøre, hvor temaet var miljøet. Dette gjorde han tidligere i år.

Men som kristne burde vi jo heller spørre oss: Hva sier Bibelen?

Vel, Gud sier at "jorden skal slites ut som et klesplagg" (Jesaja 51:6), "men min frelse skal vare til evig tid, min rettferd skal aldri knuses". Så hva er viktigere: en miljøkampanje eller det å ha alt på det rette i forhold til Gud?

Jeg mener at "klimaendringene" ikke bare er en gigantisk bløff, men en kjempestor distraksjon fra de virkelig store problemene som truer vår verden: masseinnvandring, verdensomspennende terrorisme, ustabile økonomier i mange land, og til og med faren for at Tredje verdenskrig skal bryte ut i Midtøsten.

En miljøkampanje fører bare til mer stress for hardtarbeidende mennesker som kan bli nødt til å betale enda mer skatt for å finansiere myndighetenes forsøk på å senke utslippet av karbon.

Men det finnes en Gud som vi alle kan stole på. Vi kan legge våre liv og våre fremtidige energibehov i Hans hender. Vi trenger å blåse nytt liv i refrenget: "Han har hele verden i sin hånd". Salomos Ordspråk sier: " Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne." (Ordspråkene 3:5)

Det å stole på Gud betyr ikke at vi opphever alt personlig ansvar, men det gir oss muligheten til å handle ut ifra ekte visdom. Som Bibelen også ved flere anledninger sier: "Å frykte Herren er begynnelsen til all visdom". (Ordspråkene 1:7)

Det betyr ikke at Bibelen ikke sier noe om klimaendringer, for det gjør den. Men det er i større grad et tegn på at vi er nødt til å få våre liv på rett vei, for Dommeren som skal dømme menneskeheten kommer!

Det var på spørsmål om hva som kom til å være tegene på Hans gjenkomst at Jesus svarte: "Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen." (Lukas 21:11)

Og han la til: "...Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» (Lukas 21:25-28)

Da jeg skrev om dette temaet for seks år siden var det en leser som kommenterte: "Det var mye mer forurensning for 50 år siden da jeg jobbet som sykepleier i London. Jeg gikk ut i tåken en kveld mens jeg bar på en stige, og da jeg satte den fra meg så hadde jeg en sort strek langs hele beinet mitt hvor soten hadde kommet seg gjennom stigen!".

En annen leser skrev: "Jeg skulle ønske denne globale oppvarmingen skjedde litt raskere. Vi fryser veldig i denne delen av verden. Dette er den kaldeste vinteren vi har hatt på mange år. Værmeldingene har ikke alltid rett når de melder en uke i forveien, så hvordan kan de være så sikre på at de kan forutsi været vi kommer til å få 20 år frem i tid?"

Det er åpenbart at vi burde se til Gud i denne tiden og ikke til menneskers middelmådige løsninger som blir servert på en humanetisk tallerken og som er totalt blottet for åndelig næring.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.