Hvorfor proporsjonalitet er en dårlig ide

10. desember 2015 |  Tsvi Sadan

Det er aldri kjedelig å hanskes med Sverige. Forrige fredag kritiserte Sveriges utenriksminister Margot Wallstrom Israel for å utføre "henrettelser uten dom" og for å ha "overreagert" med hensyn til de palestinske terroristene. Etter statsminister Netanyahus telefonsamtale med Sveriges statsminister Stefan Löfven, og de krasse ordene han kom med under kabinettmøtet på lørdag, siterer nyhetsbyrået Ynet Löfven i å si at knivangrepene i Israel ikke er terrorhandlinger. "Etter det jeg vet" sier han, "så er knivstikking ikke en form for terrorisme". Dette forklarer hvorfor Wallstrom har nektet å fordømme bølgen av palestinsk terrorisme. Ifølge Sverige er det visst helt greit å knivstikke en jøde eller kjøre på dem med bil.

Like urovekkende er det Sveriges forhold til proporsjonalitet. Ifølge Wallstrom var ikke hennes kontroversielle kommentarer ment direkte i forhold til Israel. Hun insisterte på at hun hadde snakket "generelt". Hennes kommentarer må dermed bety at det er dette som er hennes holdning og syn på hvordan enhver væpnet konflikt burde utspille seg. Skjevhet, som ifølge henne er ulovlig, oppstår altså dermed når "antallet drepte på den ene siden overgår det opprinnelige antallet drepte på den andre siden".

Uansett hva "det opprinnelige antallet drepte" innebærer, så foreslår hun gjennom hennes ide om proporsjonalitet i en israelsk kontekst, at man burde anse det hele som "et øye for et øye og en tann for en tann". Hvis, for eksempel, 10 israelere blir drept av palestinere, så burde Israels syn på likevekt tilsvare at landet burde ta livet av like mange palestinere. Det faktum at hun så langt kan telle 102 døde terrorister mot 19 drepte israelere forstyrrer dermed hennes rettferdighetssans på et svært dypt nivå. Hvis man følger hennes logikk så burde nå Israel beordre sine soldater til å slutte å ta livet av terrorister før Sverige har bevis på at ytterligere 83 israelere har blitt drept. Da er det ikke rart at Netanyahu hånlig sa at israelere burde tilby sine hoder på et fat. Det ville være den eneste måten å tilfredsstille Sveriges syke syn på moralitet.

Det som er så forstyrrende er at Wallstrom representerer et stort antall mennesker som faktisk støtter dette synet på proporsjonalitet. Dessverre lykkes de ikke med å innse at ved å innføre denne ideen på den måten som Sverige ønsker, så vil de ikke oppnå annet enn evigvarende konflikter og et endeløst blodbad. Sveriges moraloppfatning sørger ikke for noe annet enn enda flere døde mennesker. Dette er årsaken til at normale land, under væpnede konflikter, gjør alt de kan for å tilintetgjøre trusselen. Dette er årsaken til at Frankrike ikke bare blåser i antallet drepte IS-soldater, men faktisk prøver å drepe så mange som mulig, også hvis dette skulle medføre sivile tap. USA, Storbritannia, Egypt og andre land som kjemper mot en fiende, gjør akkurat det samme. Hvis ikke hadde man stått ovenfor konflikter som aldri tar slutt og som fører til enda flere drepte og en ytterligere destabilisering av regionen.

Hvorfor den svenske regjeringen insisterer på innføringen av noe som åpenbart er et umoralsk prinsipp, er et spørsmål vi må rette til sosiologer og psykologer.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.