KOMMENTAR: Er Jesus tyven om natten?

10. desember 2015 |  Brian Hennessy

Jeg husker at jeg for mange år siden så den populære opprykkelses-filmen "Thief in the Night" (Tyven om natten) fra 1970 sammen med mine to barn. En uke senere kom de tidlig hjem fra skolen, og deres mor og jeg var ikke hjemme. Senere fortalte de oss hvor redde de var da de trodde at vi hadde blitt hentet opp til himmelen i opprykkelsen, og at de var etterlatt.

Det var da jeg innså at en film som kunne skape slik frykt i et barn, ikke kunne være kosher. Spesielt når du legger til alt kaoset som ville oppstå når piloter og bussjåfører plutselig forsvant.

Som de fleste vet så ble læren om opprykkelsen gjort populær gjennom John Nelson Darby tidlig på 1800-tallet. Han vendte seg bort fra Erstatningsteologien etter at han fikk se profetiene som lovet en gjenopprettelse av Israel. Men han tok feil i sin oppfattelse om at kirken og Israel skulle forbli to adskilte folk av Gud med ulik arv. Han trodde at kristne kom til himmelen og at jødene skulle arve Det lovede land.

For å oppfylle det han underviste folk, så sa han at Jesus kom til å komme som "en tyv om natten" for å hente hjem alle de kristne før trengselstiden. Jødene, etter å ha omvendt seg som et resultat av trengselstiden, kom til å opprette Davids rike i Israel for å regjere over verden i 1000 år.

Men Darbys teologi var fundamentalt feil fordi den delte Kristi kropp i to basert på etnisitet. For vi vet at "her er verken jøde eller greker... Dere er alle en i Kristus Jesus" (Gal 3:28). Han skjønte ikke at Gud kun har ett rike, ett folk og at alle som ble utvalgt i Messias skal regjere sammen med Ham her på jorden!

Når det gjelder det at Jesus skal komme plutselig, som en tyv om natten, så er det det siste en troende ønsker å oppleve. Paulus sin advarsel kunne ikke vært klarere: "For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten... Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru!" (1. Tess 5:2-4,6)

Det er de uoppmerksomme og uforberedte troende, som er forført av verdenssystemet sammen med ikke-troende, som vil bli tatt på sengen. Jesus ligner på den troende som, hvis han var våken, "ikke ville tillatt noen å bryte inn i hans hus". (Matt 24:42-44). Den samme advarselen ble gitt til syvsoverne i Sardes: "Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det." (Johannes' Åpenbaring 3:3-5)

Det eneste vi er sikre på når det gjelder Jesu gjenkomst, er at vi ikke kan være sikre på når Jesus kommer igjen. Han vet til og med ikke selv når Han skal komme tilbake! Før, under eller etter trengselstiden. Hvem vet? Bare Faderen. Det er derfor vi skal "spenne beltene om livet og holde lampene tent" (Lukas 12:35). Vi må daglig lytte til Hans stemme og vandre i kjærlighet, tro og lydighet.

Selv om vi ikke kjenner dagen eller timen så er det mange tegn som vil fungere som advarsler for oss: "Han er nær. Han er ved døren." (Matt 24:33). Ja, verdens barn vil bli overrasket "slik som i Noas dager," men Noas familie var med på dette. På samme måte ber Peter oss om å forvente en frelse som "alt ligger ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende ...Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg." (1. Peter 1:5,13)

Darby hadde rett i at Herren kommer for å hente sine egne før Han returnere for å dømme nasjonene og innføre Hans rike. Men denne frelsen vil ikke føre til at vi blir dratt opp til himmelen, og det vil ikke komme til å skje i hemmelighet. Det vil finne sted foran øyene på hele verden. De skal få være vitne til sannheten om Jesus. "Herren viser sin hellige arm for øynene på alle folkeslag. Hele jorden får se frelsen fra vår Gud." (Jesaja 52:10)

Jeg tror at det vil bli sett på som intet mindre enn den lenge etterlengtede gjenopprettelsen av Efraim med Judea i Messias. "Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt." (Jesaja 11:11)

Men ingen skal noen steder "for først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn." (2. Tess 2:3)

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.