Prest til EU: Dere boikotter Israel mens kristne lider

10. desember 2015 |  David Lazarus

Mannen som sa dette er Gabriel Naddaf (i midten av bildet). Han er talsmann for de gresk-ortodokse kristne i Jerusalem. Han er også åndelig leder av den Nasaret-baserte bevegelsen som oppfordrer unge arabisk-talende kristne til å bli med i Det israelske forsvaret.

Naddaf talte nylig til EU i en akutt møte vedrørende de nye begrensningene som har blitt innført på israelske produkter på de europeiske markedene.

I sin tale sa Fader Naddaf at avgjørelsen om å kun merke israelske produkter i Europa, er rasistisk og anti-semittisk, enten dette blir gjort i det åpne eller i det skjulte. "Dette er anti-semittisme på sitt verste" sa Naddaf. Han la vekt på at det å lage regler som kun gjelder israelske varer, vil påvirke alle innbyggerne i Israel, både arabere og jøder. Men mest av alt så vil det ramme palestinerne, da flere tusen palestinske familier tjener til livets opphold gjennom å jobbe på de samme fabrikkene som Europa velger å boikotte.

"Det å forskjellsbehandle israelske produkter går på bekostning av kjernen i Europas kristne arv. Dette er bare nok et bevis på at de kristne verdiene blir mindre viktige i Europa", sa Naddaf til parlamentarikerne.

Presten la til:

"Mens Europa er opptatt med å sørge for spesiell merking av israelske produkter, så blir gatene i Midtøsten og Afrika gjennomsyret av blodet til kristne. I Midtøsten finnes det kun ett land hvor kristne kan leve i fred, hvor de kan utvikle seg og hvor de fritt kan utøve sin religion. Her står kristne fri til å praktisere sine kristne tradisjoner, til å bli valgt inn i folkeforsamlingen, og de har alle sine demokratiske rettigheter. Det er det eneste landet i Midtøsten hvor den kristne befolkningen øker.

"Dette er jødenes nasjon, landet Israel. Vi kristne må beskytte dette landet og verne om de rettighetene vi har i Israel. Vi kristne burde beskytte dette hellige landet. Vår tro har sitt opphav i dette landet."

Avslutningsvis slo Naddaf fast at han vil fortsette å kjempe mot ethvert forsøk på å skade eller svekke Israel på noen som helst måte. Han lovet å også fortsette å kjempe mot ethvert forsøk på å ramme Israels økonomi eller forsøk på å skape dårlig stemning mellom kristne og jøder i Israel.

Fader Naddaf støtter full integrering av arabisk-talende kristne i alle institusjoner i Israel, også i landets forsvar og nasjonale tjeneste. Som et resultat av dette så har han mottatt trusler fra andre israelske arabere, blant annet politikere. Hans eldste sønn, Jubran, ble fysisk angrepet i desember i 2013 på grunn av farens handlinger. Samtidig har Naddaf fått statsminister Benjamin Netanyahus støtte. Han har også mottatt støtte fra Israels forsvarsdepartement, medlemmer av Knesset, og andre israelske politikere.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.