KOMMENTAR: Jødisk sjalusi

17. desember 2015 |  Todd Morehead

Hva mente apostelen Paulus da han sa: "frelsen har blitt gjort tilgjengelig for hedningene for å gjøre jødene sjalu"? Er det sant at en av grunnene til at hedninger kan motta frelsen er for å gjøre jødene misunnelige? Virkelig?

Hvis dette er sant, og det tror jeg at det er, så har kirken enda ikke fullført denne oppgaven på en ordentlig måte. Faktisk har vi, hedningene som tror på Jesus, gjort mer for å fremprovosere sinne blant jødene enn for å fremprovosere sjalusi. Kanskje du og jeg ikke har gjort det direkte, men gjennom kirkehistorien har hedenske "kristne" vært ansvarlige for noen av de verste handlingene utført mot jødene. Noen eksempler på dette er: Den spanske inkvisisjonen, korstogene, pogromene i Europa, og ikke minst Holocaust.

Hvis dette er sant, hvordan kan vi da ha havnet så langt fra det som er vår oppgave? Jeg tror at den største årsaken til dette er Erstatningsteologien som har blitt rotfestet i kirken i løpet av de siste 2000 årene. Enkelt sagt sier Erstatningsteologien at det ikke finnes noen fremtidige profetier for det jødiske folket, ett land som er deres eget, eller noen fremtidig nasjonal regenerering. Denne teologien forteller oss at kirken har tatt over jødenes posisjon som Guds utvalgte folk.

La oss se litt på logikken i denne doktrinen. Hvis Gud har erstattet jødene med kirken, så har Han med andre ord vendt ryggen til dem. Hvis Gud ikke lenger har en spesiell plass i hjertet for folket som Han en gang kalte "sine øyenstener", hvorfor skulle da vi ha det? Hvis Gud ikke elsker dem, hvorfor skal da Guds folk gjøre det?

Dette er logikken i det jeg mener er den farligste teologien i kirkens historie. Hvis Gud kan vende ryggen til Israel, et folk Han har skapt med kjærlighet og gitt et evig løfte til, hvordan kan vi da være sikre på at Han ikke skal vende ryggen til deg og meg også?

En bokstavtro lesing av Bibelen forsikrer oss at Han ikke har vendt ryggen til det jødiske folket. I Jeremia 31:35-16 sier Gud at den eneste måten Han kan vende ryggen til Israel på er hvis solen, månen og stjernene - lyskilder som Han selv har skapt og forordnet - slutter å gi lys. Men andre ord: Han kommer aldri til å vende ryggen til det jødiske folket.

Ja visst, Gud har en fantastisk plan for jødene! En plan som innebærer fullstendig gjenopprettelse. Og vi, de hedenske etterfølgerne av Jesus, spiller en viktig rolle i dette. Ettersom Israel som nasjon (utenom messianske jøder) har avvist at Jesus er Messias, så besluttet Gud å tilby hedningene muligheten til å bli frelst. En av grunnene til dette er for å gjøre jødene sjalu (Romerne 11:11-15).

Jeg tror at Guds hensikt var at de kristne skulle få et så spesielt forhold til det jødiske folket at vi faktisk fremprovoserte sjalusi i dem på grunn av vår kjærlighet for deres Messias. Vi skal være et eksempel på Guds kjærlighet til dem. Vi skal respektere dem og være takknemlige mot dem. På denne måten skulle de bli så misunnelige på oss at de til slutt begynner å tro på Jesus som Messias.

Kan du forestille deg hvor annerledes historien mellom jødene og den kristne kirke hadde vært hvis Kristi kropp faktisk hadde praktisert denne tanken? Kirkefedre, Justin Martyr og Augustin hadde da lært kristne å elske jødene, ikke hate dem. John Chrysostomhadde aldri skrevet "Åtte prekener mot jødene". Korstogene og den spanske inkvisisjonen hadde aldri funnet sted. Martin Luther hadde aldri skrevet boken "Om jødene og deres løgner", og man kan dermed tenke seg at Hitler og hans nazister kanskje ikke ville hatt støtten fra det tyske folket som hjalp han med å ta livet av seks millioner jøder.

Denne generasjonen av kristne kan endre kursen som kirken har tatt. Vi er nødt til å starte med å gjøre jødene vi kjenner sjalu på vårt forhold til Israels Gud gjennom Jesus. Denne sjalusien er nødt til å begynne med og avsluttes med en kjærlighet for det jødiske folket og en takknemlighet mot dem.

Jeg utfordrer deg til å spørre Gud hvordan Han kan oppnå sitt mål for det jødiske folket gjennom å bruke deg. Hvis du ikke har noen jødiske venner så begynn med å be Gud om å hjelpe deg å bli kjent med jøder. La oss endre kirkens fremtidige historie og fullføre det oppdraget som er blitt gitt oss om det jødiske folket.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.