Terroristen først, deretter offeret

17. desember 2015 |  Tsvi Sadan

Gårdagens overskrift i dagsavisen Israel Hayom viste at lederne for Israel Medical Association har gjort en endring når det kommer til å gi medisinsk hjelp. Nå man skal sortere og behandle skadde mennesker etter hvor mye det haster at de får hjelp.

I 2013 var organisasjonens etiske retningslinjer at man i terrorangrep som hadde rammet flere en ett menneske, skulle handle etter tanken om at "veldedighet begynner hjemme". Dette prinsippet sier at ofre skal behandles først og at terroristene skal få hjelp senere.

Denne jødiske retningslinjen strider mot de internasjonale reglene for dette som tilsier at skadde skal behandles etter alvorlighetsgrad og hvor mye det haster at de mottar hjelp. Dette fører til at man med stor sannsynlighet ender opp med å behandle gjerningspersonene først og ofrene sist. Men det er nå dette som Israel Medical Association (IMA) har besluttet å begynne å gjøre.

I likhet med andre internasjonale etiske retningslinjer i en bevæpnet konflikt viser dette prinsippet seg å være utilstrekkelig, spesielt sett i lys av hvordan man opererte under Første -og Andre verdenskrig.

Asa Kasher, kjent som sjefen for de etiske retningslinjene til Det israelske forsvaret, blir sitert i artikkelen. Han kritiserer sjefene for IMA og deres beslutning om å innføre en så dramatisk ending i sine retningslinjer. Kasher hevder at det aldri kun handler om medisinske behov. "Se for deg at det er to som er skadet" sier han. "En av dem er litt hardere skadet enn den andre. Den ene av dem er terrorist. Hadde du gitt ham behandling først, og deretter behandlet offeret? Dette er helt utenkelig... Se for deg at offeret dør fordi legen ikke hadde nok tid til hjelpe ham. Skal vi fortelle offerets familie at "beklager, vi var for opptatt med å redde drapsmannen hans"? Det er helt absurd!

Avigdor Lieberman, partilederen for Yisrael Beiteinu, skrev på Facebook at han oppfordret til at lederne for IMA, som hadde tatt denne beslutningen, må bli fratatt sine stillinger som følge av denne "skammelige beslutningen". Rabbiner Yuval Sharlo, som er medlem av Helsedepartementets etikkomite, sa at "i ethvert tilfelle så burde man alltid først hjelpe offeret for volden, og deretter personen som var ansvarlig for volden".

Lederne for de etiske retningslinjene til IMA, som i lang tid har samarbeidet tett med hjelpeorganisasjonen Røde Kors, innfører nå retningslinjer til en venstreorientert organisasjon hvis politiske agenda har sin rot i et krav om å innføre strengere regler mot Israel.

Dette nye kravet, som man i mange tilfeller uten tvil kommer til å ignorere, er nok et verktøy i kampanjen mot Israel.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.