Investorer kan nå få visum til Israel

20. desember 2015 |  Michael Decker

Den 11. september 2014 ble Seksjon 5a lagt til Forskrifter for Innreise til Israel. Nye visumkategorier ble opprettet for investorer og viktige arbeidere innenfor business.

Nedenfor vil jeg oppsummere de viktigste poengene i Seksjon 5a Forskrifter for Innreise. Disse punktene burde amerikanske investorer, som er interessert i å investere i den svært lovende og fremadstormende israelske økonomien, være klar over.

Denne endringen i loven ble iverksatt som et resultat av et lignende vedtak som ble fattet i USA i 2012 og som gjorde det mulig for israelske statsborgere å få et E2 visum for ikke-immigranter. På samme måte vil amerikanske statsborgere nå kunne oppnå status som ikke-immigranter i Israel.

Landene som inngår i dette vedtaket står oppført på Vedlegg 2 av Forskrifter for Innreise. Foreløpig gjelder vedtaket kun amerikanske borgere, men det faktum at det er opprettet et Vedlegg 2 av forskriftene gjør det mulig for oss å tenke oss at også flere land vil bli lagt til i listen. (Da hører det også med at dette må være land som har lignende avtaler med Israel om israelske investorer).

Denne ordningen inkluderer B5-visumet som gis til den relevante investoren, et B51-visum som blir gitt til en viktig arbeider i et foretak, et B52-visum som blir gitt til ektefellen av den som mottar B51-visumet, og et B53-visum som blir gitt til barna (under 21 år) til den som mottar B51-visumet.

En viktig arbeider er enten en person med en høy stilling i et viktig foretak, eller en arbeider som har veldig spesielle og relevante kvalifikasjoner.

Personen som mottar et B52-visum, enten ektefellen til investoren eller den viktige arbeideren, vil også få mulighet til å jobbe i Israel.

Alle visumene vil bli utstedt etter at det har blitt bevist til Rådgivningskomiteen at søkerne vil komme til å forlate landet etter den tidsrammen som Rådgivningskomiteen har bestemt.

Næringsforetaket som investoren skal investere i er definert som "en enhet eller et foretak som er opprettet i Israel og som blir kontrollert og drevet i Israel og hvis mål er å fremme foretaket industrielt og kommersielt som en gründer med det mål å skape økonomisk profitt i Israel".

En investor er definert som "en innbygger av landet som Israel har en avtale med (for tiden kun USA), eller en enhet som er mer enn 50% eid og kontrollert av innbyggere fra avtalelandet."

For å kunne innføre dette vedtaket kommer Innenriksministeren til å utnevne en spesiell rådgivningkomitee. Denne komiteen kommer til å bestå av en rådgiver fra Innenriksdepartementet, tre ministere fra Finansdepartementet og en minister fra Utenriksdepartementet. Det er disse som vil utgjøre Rådgivningskomiteen.

Komiteen vil se over og avgjøre hvorvidt de ønsker å innvilge et visum til en investor eller en viktig arbeider, og de vil sende sin anbefaling til Innenrikskontoret.

De foreløpige betingelsene for å kunne få innvilget et av disse visumene i Seksjon 5a i Forskrifter for Innreise er som følger: (A): Før innsending av søknaden må investoren har samlet inn et betydelig beløp som vil føre til suksess for foretaket. (B): Investoren må være eier av og ha juridisk kontroll over beløpet. (C): Foretaket må ha et potensial til å skape økonomisk vekst i landet og for jobbmarkedet, og det må bidra til de økonomiske og nasjonale interessene for staten Israel. (D): Foretaket må være aktivt, av en viss størrelse og det ha en viss relevans.

Til slutt: Selv om Seksjon 5a av Forskrifter for Innreise inkluderer en stor oversikt over programmet og dets retningslinjer, så mangler det fremdeles enda klarere retningslinjer og det må fremdeles opprettes skjemaer som søkere skal fylle ut og benytte i søknadsprosessen. Likevel, siden de foreløpige retningslinjene allerede har blitt fastsatt, så kan en amerikansk investor som er interessert å investere i det israelske markedet og som ønsker å oppnå et visum slik at han eller hun kan bo i Israel allerede nå begynne å ta stegene mot dette.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.