KOMMENTAR: Har kristne bare halve historien?

24. desember 2015 |  Brian Hennessy

Hvis noen begynte å se den klassiske julefilmen "It's a Wonderful Life", men begynte å se den midt i filmen; hadde de da forstått poenget i historien? Eller vært klar over hvilke utfordringer Jimmy Stewart måtte overkomme? Det tviler jeg på. De ville fått med seg hvordan historien ender, men forblitt uvitende om det som personene i filmen faktisk oppnådde.

Det er det samme som skjer når kristne kun fokuserer på Det nye testamentet og tror Det gamle testamentet er en helt annen fortelling som ikke har noe med Jesus å gjøre. Som et resultat av dette klarer vi ikke å se at historien om "kirken", Guds ecclesia, ikke begynte i Matteus kapittel 1, men 1. Mosebok kapittel 12. Det gjennomgående temaet i Bibelen finner man i oppfyllelsen av løftet som ble gitt til en gammel mann med en ufruktbar kone som trodde på Gud.

Er det rart mange kristne i dag sier "Jeg forstår rett og slett ikke Israel"?

Ikke bare er mange kristne ikke klar over det som skjer i Israel, men de klarer heller ikke å se på hva det har å gjøre med oss kristne. Få innser at deres tro på Jesus har ført til at også de nå er inkludert i paktløftene som ble eksklusivt gitt til Abraham. De er ikke en del av en ny religion med andre løfter. "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet." (Gal 3:29)

Jeg har ofte sagt at for de fleste kristne kunne Jesus blitt født og drept i Toledo, Ohio i USA uten at dette hadde påvirket deres forståelse av evangeliet. Vi har blitt så opptatt av de teologiske fordelene ved vår dyre frelse at vi har gått glipp av viktigheten av Jesu historiske kontekst som jøde i landet Israel. Vi har ikke studert profetiene om Hans rike som enda ikke er blitt oppfylt. Vi har heller ikke sett at Det nye testamentet er fortsettelse på historien om Israel og deres reise vekk fra Den gamle pakt og inn i velsignelsene og realitetene i Det nye testamentet.

På den andre siden sliter jødene med det motsatte problemet. De har avvist budskapet i Det nye testamentet og leser dermed kun halve boken og får aldri vite hvordan Gud oppfyller deres forfedres håp og drømmer om å frelse Israel gjennom Jesus, Messias. De leser aldri de utrolige ordene som engelen Gabriel sa til den unge, jødiske piken Maria da han fortalte henne at hun skal bli mor til verdens frelser. Og at dette barnet, som på mirakuløst vis skulle forme seg i hennes livmor "skal være stor og kalles Den høyestes Sønn. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme." (Lukas 1:32, 33)

Vi kan unnskylde jødene som er blitt midlertidig hindret av Gud fra å tro på disse ordene. Men hva med kristne som hører disse ordene opplest hver julaften, men som bare lar dem gå inn det ene øret og ut det andre? Hvorfor? Fordi Erstatningsteologien har gjort disse ordene uforståelige. Hvordan kan Jesus, som de ser som grunnleggeren av sin tro, sitte på "sin fars Davids trone" i Jerusalem og "regjere over Jakobs hus"?

Hjertet mitt knuses når jeg hører kristne snakke om kirken og Israel som to forskjellige folk som ikke har noe til felles. Har Gud to Messias? En for kirken og en for jødene? Har Han to oliventrær og to templer? Har ikke Gud lovet å vise jødene den samme nåden som har viste oss?

I dag strekker kristne og jøder seg ut mot hverandre på måter som vi ikke har sett siden det første århundret. Som troende er vi kalt til å legge fiendskap og fordommer til side og stå sammen med dem i deres kamp for å overleve. Vi ser frem mot dagen da vi kan "samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far." (Rom 15:6)

Med andre ord; det er på tide at vi trer inn i historien.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.