Ortodokse rabbinere tar Jesus med hjem i julen

25. desember 2015 |  David Lazarus

Mer enn 25 prominente rabbinere fra Israel og andre land kom nylig med en uttalelse hvor de oppfordret til et nytt syn på Jesus, kristne og troen på Det nye testamentet. Disse enestående rabbinerne skammer seg ikke over å opphøye navnet Jesus, og de ønsker snekkeren fra Nasaret velkommen tilbake til det jødiske folket.

"Jesus bragte med seg en dobbel godhet til verden" uttalte gruppen med de velkjente rabbinerne. "På den ene siden styrket Han Moses sin Tora... og ingen av våre profeter har på et mer empatisk vis undervist om hvor urokkelig Toraen er, og på den andre siden fjernet Han nasjonens avguder."

Det å si at Jesus mer enn andre jødiske profeter styrket, beskyttet og bekreftet hvor urokkelig Toraen er, er en ekstraordinær annerkjennelse. Disse ledende rabbinerne endrer tiden vi lever i ved å fjerne en av de største hindringene på veien mot en jødisk aksept av Jesus!

Du vet nok at religiøse jødiske ledere avviste Jesus helt fra begynnelsen av og anklaget Ham for ikke å følge Toraen. De mente at dette var årsaken til at Han ikke kunne være Messias. I Det nye testamentet leser vi at fariseerne kranglet med Jesus over reglene for sabbaten, lovene vedrørende mat, renslighet, ekteskapsregler og mye mer. De insisterte på at Jesus ikke kunne være Messias fordi Han "lærer folket å ikke adlyde Moses." (Apostelen Gjerninger 6:14)

Det vi nå er vitne til er en endring i den 2000 år lange jødiske avvisningen av Jesus. Det er et mirakel. Den kompromissløse benektelsen av Jesus blant jøder begynner sakte men sikkert å nærme seg slutten i det et økende antall prestisjetunge ortodokse rabbinere ønsker Jesus velkommen inn i varmen.

Og det er mer. "Etter nesten to millennium med gjensidig fiendtlighet og avvisning ønsker vi, ortodokse rabbinere som leder samfunn, institusjoner og seminarer i Israel, USA og Europa, å gjøre det som er viljen til vår Far i himmelen; å rekke ut hånden mot våre kristne brødre og søstre som har rakt ut sin hånd mot oss", står det i uttalelsen.

To tusen år med kristen anti-semittisme, korstog, inkvisisjoner og et Holocaust kan ikke hindre Betlehems stjerne fra å på nytt stige opp over Israel. Disse rabbinernes oppfordring om å omfavne deres "kristne brødre og søstre" er intet mindre enn et mirakel. Dette er jøder som tar i mot kristne med stor kjærlighet på tross av misforståelser og anti-semittisme. Dette kan bare ses på som et himmelsk bevis på en nåde som jeg aldri har sett maken til tidligere.

For som disse rabbinerne poengterer, det er deres "himmelske Far" som ber det jødiske folk om å legge fra seg fortiden, glemme fiendskapet og omfavne kristne og deres tro på Jesus. Det, mine venner, er et verk av Den hellige ånd som det snakkes om i Skriften.

Som rabbineren Dr. Eugene Korn, akademisk direktør for senteret for forståelse og samarbeid mellom jøder og kristne poengterer; "gjennombruddet i denne kunngjøringen er at viktige ortodokse rabbinere på alle delene ved jødisk liv nå har anerkjent at... kristendommen og jødedommen har mye til felles, både åndelig og praktisk. Dette er ulikt noe annet vi har sett tidligere."

I deres uttalelse sier rabbinerne at de ønsker å finne en måte å anerkjenne forskjellene mellom den kristne og den jødiske tro uten å provosere og uten å selv bli provosert. "Vi anerkjenner at kristendommen ikke oppsto som en feiltagelse, men er et verk av Herren som er til velsignelse for mange nasjoner. Forskjellen mellom jødedommen og kristendommen er et skille mellom partnere som har ulike teologiske oppfatninger. Det er ikke et skille mellom to fiender" står det avslutningsvis i rabbinerens uttalelse.

Disse såkalte "ulike teologiske oppfatningene" i jødedommen og kristendommen handler rett og slett om Jesus. Han er hindringen. Jesus er Messias og Guds sønn for hedningene, men mitt jødiske folk er enda ikke helt sikker på hvem Han er for dem. Så selv om disse rabbinerne gjør et stort fremskritt i å bringe Jesus nærmere dem, så er de fremdeles langt fra sannheten. For hvis Jesus er Messias for hedningene, hvor mye mer er Han ikke da for jødene?

Jesus er kanskje ikke helt hjemme i Israel eller i jødiske hjem over hele verden denne julen, men Han banker i hvert fall på døren.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.