KOMMENTAR: Hvem er sandkornene og stjernene?

11. januar 2016 |  Brian Hennessy

For om lag 6000 år siden lovet Gud en aldrende Abraham at hans etterkommere kom til å bli like mange som "det er stjerner på himmelen og sandkorn på stranden." (1. Mosebok 22:17). Var det Guds måte å si: "Du må ikke tvile! Du kommer til få flere barnebarn enn du kan forestille deg!" Eller sa han også noe mer?

Ifølge en populær teori om dette så skilte Gud her mellom kristne og jøder. Her forslås det at når Gud snakker om stjernene på himmelen så representerer disse de kristne, hans åndelige etterkommere, de som vil få sin belønning i himmelen. Mange mener også at sandkornene da henviser til jødene, hans fysiske etterkommere som vil få sin arv på jorden. Men hvis dette er sant; hvordan kan vi da bli ett folk med en hyrde? Eller ett felles nytt menneske i Jesus? Hvordan kan vi da bli ett i det hele tatt?

Dette betydde selvsagt ikke at Gud profeterte for Abraham på en skjult måte at i tillegg til å bli far til et astronomisk antall etterkommere så ville det være en forskjell på disse, åndelig sett. Det betydde at selv om alle hans etterkommere ville være fysiske mennesker laget av sand på samme måte som Adam, så ville også mange oppleve en åndelig gjenfødelse og bli som stjernene på himmelen som stråler av Guds herlighet.

Stjernene i familien ville vært de fra den utvalgte linjen fra Isak som ville regjere på jorden i herlighet sammen med Jesus. De ville være troslinjen innad i Abrahams blodslinje. Men resten av hans etterkommere, som Esau, ville blitt utelatt fra arven. "Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt." (Rom 9:8) Med andre ord så er alle stjernene sandkorn, men ikke alle sandkornene er stjerner.

Selvsagt vil de som tror på Erstatningsteologien si at denne åndelige/fysiske forståelsen av løftene som ble gitt til Abraham passer perfekt inn i deres doktrine. De vil argumentere for at det fysiske folket var jødene som, fordi de ikke trodde på Jesus, ble erstattet av et langt mer åndelig folk fra andre familier. Kristne er nå regnet som Abrahams åndelige etterkommere som arver alt.

Men dette er en falsk forståelse fordi kristne erstattet IKKE den jødiske nasjonen som Guds nye folk. Paulus forteller oss klart og tydelig at selv i deres vantro: "på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Rom 11:28-29). Vi ble regnet som en del av den troende familien mens resten ble gitt et løfte om at en dag så ville også de gjenværende ville få muligheten til å tro inntil " hedningene er kommet inn i fullt tall." (Rom 11:25) Og da "skal hele Israel bli frelst (Rom 11:26).

Videre er det tullete å skulle påstå at de hellige fra Det gamle testamentet, som Josef, Maria og David, er mindre åndelige enn de hellige i Det nye testamentet. Er de ikke alle inkludert i Hebreerne kapittel 11 som arvinger til det samme løftet som de som tror på Jesus? Og er ikke alle de troende i Det nye testamentet like fysiske i naturen som de hellige fra den tiden?

Paulus forklarer det på denne måten: "Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige." (1. Kor 15:46) Du er altså nødt til å være begge deler. Først må vi bli født som mennesker, en etterkommer av Abraham. Og deretter, hvis vi er blant de utvalgte i hans familie, så vil vi bli gitt ører til å høre Hyrdens stemme og bli regnet som en del av arvingene.

Selvsagt kan dette prinsippet om først å være sjelelig og deretter åndelig bli sett i sammenheng med det Gud gjør i Israel i dag. Det forklarer dilemmaet til de som forundrer seg når de ser på den for det meste sekulære jødiske staten i dag og spør: "Hvis Gud er med dem, hvor er deres åndelighet?" Vel, Gud fortalte oss at deres åndelige oppvåkning ville komme etter deres fysiske gjenopprettelse. Som Esekiel skriver: "Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg heller jeg rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene." (Esekiel 36:24,25). Og i Esekiel 37 ser vi at døde knokler blir levende når Ånden blåser liv i dem.

Hovedpoenget er det at hvis du tilhører Jesus så er du et av Abrahams sandkorn. "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet." (Gal 3:29) Men det som er enda viktigere er at du ble representert av en av de stjernene som Abraham så skinne på himmelen den kvelden.

En dag vil: "Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang." (Jesaja 60:3)

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.