Studie viser at det er behov for et større fokus på jødiske tradisjoner i Israels utdanningssystem

13. januar 2016 |  Yossi Aloni

Organisasjonen "Generasjoner", som jobber med å styrke den jødiske identiteten blant unge i Israel, maler et dystert bilde som viser at lokale ungdommer i liten grad føler seg tilknyttet til sin jødiske arv. Organisasjonen sier også at blant israelske immigranter som lever i utlandet så er det en høyere andel av jødene som tilpasser samfunnet, og det inngås også flere ekteskap med mellom lokale jøder og ikke-jøder. "Generasjoner" ønsker å endre Israels kunnskapsdepartement og de planlegger en nasjonal utdanningskampanje på videregående skoler over hele Israel.

Mens kunnskapsdepartementet nå er opptatt med å diskutere hvorvidt en bok som handler om assimilering i samfunn skal være en del av pensum på skolene eller ikke, så sier "Generasjoner" at hestene allerede har rømt fra låven.

Organisasjonen har undersøkt 85 områder hvor det bor israelske familier i Nord- og Sør-Amerika, Europa og i andre verdensdeler. Undersøkelsen besto av spørsmål rettet til lokale ledere og rabbinere og omhandlet menighetens adferdsmønstre.

I undersøkelsen kom det frem at selv om assimileringen blant jøder som bor i diaspora øker litt for hvert år som går så misliker de fleste jødiske foreldre tanken på at deres barn gifter seg med en ikke-jøde. Blant israelske immigranter derimot øker assimileringen og antallet jøder som gifter seg med ikke-jøder, og veldig få foreldre anser det som negativt hvis deres barn hadde giftet seg med en ikke-jøde. Halvparten av de israelske immigrantene trodde at deres barn verken kom til å reise tilbake til Israel eller ivareta sin jødiske identitet.

Man ser også en stor forskjell i tilhørighet når det kommer til tradisjon. I motsetning til gamle og etablert jødiske samfunn i utlandet hvor en høy andel av jødene besøker synagogen minst et par ganger i uken, og spesielt i høytidene, så er det svært få israelske immigranter som velger å besøke synagogen i det hele tatt. Blant annen-generasjons israelere som er født i utlandet eller de som emigrerte i en ung alder er det enda færre som besøker synagogen, og på noen steder er det enkelte som ikke går i synagogen en eneste gang i løpet av året.

Ledere av jødiske menigheter i utlandet mener at israelere er de vanskeligste nøttene å knekke når det kommer til aktiviteter som har som formål å styrke den jødiske identiteten. Ifølge lederne er de enten likegyldige eller rett og slett fiendtlig innstilt.

Israelerne det her er snakk om er ikke de undertrykte, men de som er ferdig med sin militærtjeneste og kremen av kremen som rett og slett ikke klarer å forstå viktigheten av at deres barn må lære mer om de jødiske tradisjonene eller hvorfor de ikke bør gifte seg med ikke-jøder. Noen mener også at assimileringen kan være noe positivt. Når man snakker med disse israelerne snakker de i klisjeer som de har blitt opplært til av sine skolelærere eller gjennom de israelske mediene som snakker om "religiøs tvang" eller "rasisme". Det virker som at det er stor mangel på undervisning om hva jødisk identitet faktisk innebærer.

Organisasjonen "Generasjoner" ble opprettet i fjor av en gruppe israelske akademikere, rabbinere og lærere. Organisasjonens mål er å på et fundamentalt nivå endre måten det israelske skolesystemet underviser om jødisk tradisjon.

"Generasjoner" jobber med å publisere all informasjonen som ble innhentet gjennom studiet. De tror det vi skape en storm i mediene. Det er noe galt i roten i måten det israelske ser på jødedommen som en sivilisasjon. Israelske ungdommer får inntrykket av jødedommen er en fin og gammel tradisjon som ikke har noen ekte betydning for "Han som har utvalgt oss blant alle folkeslag".

Forrige uke publiserte "Generasjoner" sitt første hefte som het "Faren ved assimilering". "Dette problemet kan ikke løses kun gjennom samtaler" sa leder for "Generasjoner", Yechezkel Gvirtz. "Her snakker vi Israels fremtid og hvordan de kan overleve som nasjon. Dagens system fører til en nasjonal katastrofe. Her må det en revolusjon til."

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.