KOMMENTAR: Jesus er avdekket!

20. januar 2016 |  Charles Gardner

Jeg ble svært oppmuntret da jeg leste David Lazarus sin rapport om at en gruppe prominente jøder ber det jødiske folket om å se på Jesus med nye øyne. På samme måte har jeg blitt svært inspirert av å lese en bok om Josef, den jødiske patriarken, som tilga sine brødre etter at de solgte ham inn i slaveri.

Boken "God Meant it for Good" av R T Kendall ble utgitt av forlaget Kingsway for 30 år siden, og dette er en bok som fullstendig kan forandre liv, samfunn og nasjoner. Forfatterens hovedfokus ligger i det å forstå tilgivelse, noe som er så viktig i alt vi foretar oss. Men jeg ønsker å ta tak i Josef og se ham i lys av å være en slags fremtidig Messias som avslørte seg selv for sine brødre i kjødet og som selvsagt tilga dem.

Han ble egentlig ført inn i sin egen død, men til slutt ble Josef endelig avdekket. Han var i live og han styrte hele Egypt. Og i stedet for å få sin hevn og straffe dem slik de egentlig fortjente, så overrasket ham dem ved å si: "Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode." (1.Mosebok 50:20)

Dette er evangeliet, og spesielt for jødene, som var de som det først ble gitt til. Selv om det var de som hang Jesus på korset og selv om de jødiske lederne var de som var mest skyldige, så var det dette som det var ment at skulle skje: "For det var Herren som ønsket å knuse ham og få ham til å lide." (Jesaja 53:10)

På tross av at han ble utstøtt av sine brødre så ble Josef Israels redningsmann. Han var også et tegn på det som skulle skje 400 år senere da Gud viste oss et svar kvelden før den store utvandringen fra Egypt. Selv om Moses var den mannen som Gud hadde utvalgt til å føre Israel ut fra slaveri så var det åndelige elementet i dette det faktum at blod fra et lam ble smurt på dørkarmer og vindusposter. Dette var en indikasjon på at det er Lammets blod som til slutt ville lede dem inn i sann frihet.

Brødrene till Josef kastet ham ned i en brønn på grunn av deres sjalusi over at deres far Jakob favoriserte Josef. Mye takket være Ruben bestemte de seg for å redde ham ut av brønnen, men straks han var ute solgte de ham som slave. Men da de mange år senere ble tvunget til å reise til Egypt på grunn av hungersnøden som Josef hadde forutsett da han tydet Faraos drøm (syv år med overflod etterfulgt av syv år med hungersnød), følte de at de ble straffet for sine onde gjerninger og de begynte å omvende seg.

De kjente ikke igjen broren sin med en gang. Josef hadde fått visdom fra Gud og hadde lagret korn, noe som ville redde dem alle fra å sulte. Men det var selvsagt et stort sjokk da de skjønte at deres bror var statsministeren i den største nasjonen i verden.

Og se for deg hvilket sjokk det må ha vært for dem da de innså at han ikke var sinte på dem, men at han i stedet gråt av glede av å se dem. Han hadde tilgitt dem.

Det er interessant at Josef ble bragt til Egypt etter å ha blitt avvist av sine brødre. Etter at Jesus hadde blitt avvist av nesten hele det jødiske folket (selv om et betydelig antall trodde på Ham også, ellers hadde kirken aldri oppstått), så ble budskapet om ham spredt til nasjonene, og han fikk en betydelig rolle i hedningenes liv. Jesaja hadde profetert om at hedningene kom til å sette sin lit til ham. (Jesaja 42:4 og Matteus 12:21)

Når det gjelder Storbritannia og USA så vil man kun kunne si at dette var tilfelle fra omlag 1600- til 1800-tallet. Da preget Bibelen og evangeliet om Jesus enhver institusjon og førte samtidig til mye fremgang, makt og rikdom . På samme tid reiste et stort antall misjonærer ut i verden og spredte evangeliet til alle nasjonene. Jesus hadde på en måte blitt Herre i hedningenes verden, noe som over tid ville føre til at jødene ville bli misunnelige, ifølge apostelen Paulus.

Men på samme måte som at Josef aldri glemte sine brødre men heller lengtet etter å se dem igjen, så strekker Jesus (en etterkommer av Juda som i Bibelen blir beskrevet som Løven fra Judas stamme) seg ut i kjærlighet til sine kjødelige brødre som opplevde at ting ble verre før de ble bedre. Nå, i løpet av de siste to århundrene (med både Holocaust og flere andre ting) så viser Han se på nytt for sitt folk.

På tross av at Jesus dessverre fremdeles stort sett ses på som hedningenes Gud, så er det stadig flere jøder som får øynene opp for hvem Han egentlig er. Man antar for eksempel at så mange som 100.000 jødiske etterfølgere av Jesus da Annen verdenskrig brøt ut i 1939. Dessverre var det mange av disse som omkom i Hitlers gasskamre. Men ut fra asken etter Holocaust har vi ikke bare fått den nye nasjonen Israel, men et økende antall messianske jøder fører Jesus tilbake dit Han hører hjemme.

På samme måte som at Josef var et tegn på det som skulle komme 400 år senere, med forløselse for Egypt gjennom Lammets blod, så stilnet også profetenes stemme i nesten 400 år fra jødenes Tanakh til Jesus ble åpenbart i Det nye testamentet.

Josef ga sine brødre korn midt i hungersnøden. På samme måte er Jesus "Livets brød" - manna fra himmelen.

Det vil komme en tid hvor Israel vil gjenkjenne deres Messias - Jesus. (Romerne 11:26) For en dag det kommer til å bli! Han som ble avvist og drept av sine egne viser seg for sine brødre. Han er i live og Han er Herre over alt!

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.