KOMMENTAR: Jobber vi for hardt for Gud?

24. januar 2016 |  Brian Hennessy

De fleste av oss har hørt uttrykket: "Våre armer er for korte til å kjempe mot Gud". Men det som er like sant er at: "Vår armer er for svake til å arbeide for Gud". Det er derfor vi blir utslitt hver gang vi jobber for Ham ut ifra vår egen styrke. Vi blir utbrent, både fysisk og åndelig.

For å forhindre det problemet ga Gud oss sabbaten. Han introduserte dette konseptet under Moseloven som en dag på slutten av uken som var dedikert til hvile. Seks dager med arbeid etterfulgt av en dag som var fullstendig reservert til hvile. Alle de andre planene Hans hvilte på dette prinsippet. Og Han sørget for at alle skulle forstå hvor viktig dette var ved å straffe de som ikke overholdt dette: "Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, skal dø. Enhver som gjør noe arbeid på den, skal støtes ut fra folket sitt." (2.Mosebok 31:14)

Selv om denne hviledagen var til Guds ære, så var det selve prinsippet i dette budet som Faderen egentlig ønsket å lære oss. Vår 24 timer lange pause fra alt fysisk arbeid var egentlig ment å lære oss å bruke mindre tid på "kjødets ulønnsomme gjerninger". Vi ble klar over hvor lite disse handlingene utrettet da vi fikk møte Frelseren og fikk se hvordan selv vårt beste ikke var godt nok.

Etter å ha blitt frelst er det mange kristne som slutter å hvile i Jesu frelse og heller går tilbake til sine travle liv. De ser sitt liv i to deler; deres karriere og familieliv er den sekulære delen og er adskilt fra deres åndelig liv. De jobber som om alt sto og falt på dem. Og deres åndelige liv blir bestående av det å delta i religiøse aktiviteter uten å åpne opp for Den hellige ånds ledelse. De ser ikke enda at de er blitt begravet med Kristus og at de har oppstått med Ham. De ser ikke at vi ikke lenger er enkeltindivider, men at vi er en del av Kristi kropp. Og i Ham er vi kalt til å hvile i Ham 24/7. "Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine." (Heb 4:10)

Hvor mye flinkere hadde ikke Guds folk vært til å overholde sabbaten hvis de virkelig var klar over at straffen for å bryte dette budet som ble gitt på Sinaifjellet, faktisk var døden? Det kommer til å være forferdelig for de som jobber med sine egne prosjekter når Jesus kommer tilbake. "Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’" Urett? Ja, de brøt jo sabbaten!

Så hvordan burde vi leve?"

Da disiplene spurte Jesus: "Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?" Han svarte: "Dette er Guds gjerninger; at dere tror på Ham som Han har sendt dere". (Johannes 4:28,29) Med andre ord: Hvis vi ønsker å vandre med Gud så må vi lene oss på Jesus. "Jeg er vintreet og dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre". (Johannes 15:5) Vi er nå i Ham! Utmattelse er et tidlig faresignal som viser at vi jobber adskilt fra Ham.

Jesus fortsetter å si dette til hver eneste troende: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett." (Matteus 11:28-30)

Ja, hvile for vår sjel. Men samtidig er også opprettholdelsen av sabbaten et løfte til Gud som vi er nødt til å overholde: "Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag ærverdig, om du holder den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da skal du ha din lyst i Herren." (Jesaja 58:13)

Jeg er overbevist om at vi allerede er et godt stykke inn i natten den sjette dagen. Hvilen i Guds rike er i ferd med å komme ned over oss. Lærer vi oss å hvile i Jesus "Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud?" (Heb 9:14)

Eller er vi for opptatte med å slite og streve?

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.