Et åpent brev til FNs generalsekretær Ban Ki-moon

28. januar 2016 |  Tsvi Sadan

Kjære Ban Ki-moon,

Vi i Israel anser deg som en hederlig mann. Det er derfor så mange av oss ble overrasket og fornærmet da du i din tale den 26. januar valgte å male et bilde av Israel som et umoralsk og undertrykkende land. For å komme til denne konklusjonen var du nødt til å benytte deg av det eneste argumentet du hadde - okkupasjonen.

Som lederen av en av de viktigste institusjonene i verden så har du ikke råd til å ta i bruk misvisende retorikk og feilinformasjon. Gjennom å ty til denne typen demagogi risikerer du, min gode mann, å miste to komponenter som er svært viktige for at du skal kunne utføre dine oppgaver - nemlig troverdighet og tiltro.

Jeg ønsker spesielt å peke på en av uttalelsene du kom med i din svært uheldige tale, hvor du sa: "mennesker som har blitt undertrykket har opp igjennom historien vist oss at det ligger i menneskets natur å reagere på okkupasjon."

Du av alle mennesker, min gode mann, burde være klar over at Folkeforbundet, som senere ble kjent som FN, i 1920 anerkjente at det jødiske folket hadde rett til å returnere til sitt gamle hjemland. Det å anerkjenne dette er samtidig en anerkjennelse av at det er de menneskene som bodde i dette området før jødene fikk anledning til å returnere til det var de egentlige okkupantene i denne situasjonene. Det var altså motsatt. Ikke-jødiske innbyggere i det som nå ble omtalt som "Palestina" tok eierskap over dette området som ikke tilhørte dem selv. Det sier seg dermed selv alt "okkupanter" er et passende ord om de arabisktalende som kom hit etter den muslimske erobringen.

I utgangspunktet anså man det som i dag utgjør både Israel og Jordan for å utgjøre jødenes land. Men dette endret seg raskt. I 1922 besluttet Folkeforbundet at jødenes hjemland skulle strekke seg fra Middelhavet til Jordanelven. Innskrenkingen av det som skulle omtales som jødenes land fortsatte med FNs delingsplan i 1948.

Jeg må, min gode mann, få lov til å minne deg på at krigen i 1948 ikke dreiet seg om verken Gaza eller Vestbredden, men om Israel. Jeg ønsker også å minne deg på at fra 1948 til 1967 (hvorpå Israel hadde trukket seg tilbake til grensene som Folkeforbundet fastsatte i 1922) så hadde ideen om et okkupert Palestina enda ikke oppstått. Israel ble angrepet av Egypt, Jordan og Syria, men ikke for å frigjøre okkuperte territorier, men for å gjenvinne Jaffa og Haifa. PLO ble opprettet i 1963, ikke for å frigjøre Gaza, men for å ødelegge den jødiske bosettingen kjent som Tel Aviv. Man trenger ikke å like Netanyahu for å anerkjenne dette historiske faktumet.

Men du påstår derimot det motsatte, nemlig at Israel, gjennom å få tilbake sitt gamle hjemland, ødelegger et helt folkeslag. Ved å ha denne holdningen så styrker du dessverre muslimenes håp om å erstatte Israel med et helt nytt land ved navn Palestina. Når man ser på saken fra dette ståstedet så virker ikke din fredsplan å være så veldig ulik fra fredsplanene til Haj Amin el Husseini, Yasser Arafat, Ahmad Yassin og deres etterfølgere.

Det som er enda mer foruroligende er at et land som har gått med på å gi de som bor på Vestbredden noe som ingen tidligere har gitt dem - nemlig deres egen stat i det landet som de selv okkuperte i flere århundrer - blir hatet for det.

Og til slutt, ettersom du etter all sannsynlighet kommer til å benytte deg av resolusjon 242 for å forsvare ditt ståsted, så ønsker jeg å påminne deg om at på tross av at du omtaler Israels okkupasjon som ulovlig, så er sannheten den at "ulovlig" kun er din tolkning av dette. Når du omtaler okkupasjonen som "ulovlig" så gjør du et politisk spørsmål om til et juridisk spørsmål.

I selve resolusjonen, hvor ordene "Palestina" eller "palestinere" ikke blir nevnt en eneste gang, står det at Israel må trekke seg tilbake "fra områder som ble okkupert i konflikten i 1967", i bytte mot en rettferdig og varig fred med partene som er involvert. (Egypt, Jordan og Syria).

Denne resolusjonen, som har vært årsak til en rekke debatter, har dessverre ikke bidratt til noe annet enn å oppmuntre til anti-israelske holdninger som videre har utviklet seg til å bli antisemittisme.

Selv om jeg er sikker på at talen din ikke var ment å gjøre det så har den bidratt til å kaste mer bensin på bålet, noe som videre kan føre til det komplette kaos. Min gode mann, det er din plikt å fortelle verden at Israels villighet til å gi land i bytte mot fred er en så stor og hederlig handling som ikke burde utføres med mindre de som selv har skapt det livet de nå har, lover å gi Israel en varig fredsavtale.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.