Kommer to-tredjedeler av Israels folk til å dø?

2. februar 2016 |  Brian Hennessy

Blant kristne som elsker Israel er det mange som tror at ifølge Sakarjas profeti så kommer to-tredjedeler av det jødiske folket i Israel til å "utryddes og omkomme". (Sakarja 13:8) Denne tolkningen er knyttet til troen om hvordan Gud til slutt kommer til å frelse Israel. Teorien er den at intet mindre enn en nesten-utryddelse vil være det som må til for å få jødene til å legge fra seg sin stahet når det kommer til å akseptere Jesus som deres Messias.

For å være ærlig så mener jeg at dette er denne formen for distansert teologisk tolkning av Bibelen som får jødene til å bli enda mindre villige til å ta i mot evangeliet. Hvordan kan vi i det ene øyeblikket rope ut om hvor kjærlighet for Israel mens vi i neste øyeblikk sier: "Åh, det er så synd, men opp mot fire millioner jøder er nødt til å dø før hele Israel kan bli frelst." Den kjøper jeg ikke.

Så kan da Sakarjas profeti bli forstått på en annen måte? La oss ta en titt på det. "Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler skal utryddes og omkomme, men en tredjedel skal bli igjen. Den tredjedelen fører jeg gjennom ild, jeg renser dem som en renser sølv, jeg prøver dem som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg skal svare dem. Jeg skal si: «De er mitt folk», og de skal svare: « Herren er vår Gud.» (Sakarja 13:8-9)

Som med alle andre profetier så vet vi ikke når eller hvordan den kommer til å bli oppfylt før den faktisk blir det. Hvem hadde trodd at massakren av barn i Betlehem kom til å være oppfyllelsen av Jeremias profeti om at "Rakel gråter over barna sine." (Matteus 2:18). Uansett gir Den hellige ånd oss innsikt i de bibelsk profetiene, og det ofte på en måte som er basert på det Gud gjør i dag. Og en ting som burde være helt klart for oss i dag, og spesielt for kristensionistene, er at Gud er helt og holdent på Israels side. Deres tid i eksil er over og Gud gjenoppretter sitt folk.

Så når vi leser Sakarjas profeti tror jeg den må bli forstått i lys av den favøren som Gud viser Israel i dag, og ikke i forhold til den lidelsen som nasjonen allerede har opplevd. Hvis vi ser på hele konteksten som profetien er skrevet i så ser vi at disse ordene står skrevet før profetien: "Sverd, våkn opp mot min gjeter, mot mannen som står meg nær, sier Herren over hærskarene. Slå gjeteren så sauene blir spredt! Jeg løfter hånden mot de minste." (Sakarja 13:7) Her vet vi at det vises til Jesus, slik som Johannes forteller oss i Johannes 26:31. Så vi kan med andre ord gå ut i fra at den dommen som følger er koblet til de som avviste Jesus i det første århundre.

Historikerne forteller oss at 1,1 millioner jøder omkom i beleiringen av Jerusalem. Det er jo mye mindre enn de to-tredjedelene som Sakarja snakker om, men hvordan vet vi at tallet på de omkomne ikke gjelder for alle de som har omkommet opp igjennom århundrene? Da Sakarja sa "over hele landet" kunne han også ha ment "over hele verden". Jeg synes det er litt av et sammentreff at de europeiske jødene som omkom under Holocaust alltid sies å være to-tredjedeler av verdens jøder. Hvis vi trengte et åpenbart tegn på at Guds dom som ble uttalt gjennom Sakarja faktisk har blitt oppfylt, så er nettopp dette godt nok for meg.

Det som er enda viktigere er at vi vet at bare tre år etter Holocaust så var jødenes langvarige eksil over og nasjonen Israel ble gjenreist ut fra historiens aske. De som hadde ører å høre med forsto umiddelbart at dette var Guds måte å nok en gang utvise favør over Hans folk. Vinteren var over.

Så betyr dette at Israel ikke vil oppleve prøvelser og trengsel i fremtiden? Selvsagt ikke. Dette sier Jeremia om de siste dagene: "Ve! Stor er denne dagen, den har ikke sin like. Det er en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst fra den. (Jeremia 30:7)

Man trenger ikke å være et militærgeni for å forstå at Israel står ovenfor sin verste kamp i tiden som kommer. Og med massemigrasjonen av muslimer til Vesten så er det uunngåelig at også USA og europeiske land snart vil få en enda større antisemittisk befolkning. Gud kommer til å bruke all trengselen i fremtiden til å bringe sitt utvalgte folk til tro, men det kommer ikke til å være Israel som må lide en grusom dom.

I stedet for å spå Israels undergang burde kristne heller fokusere på det som står skrevet på veggen når det kommer til deres egne nasjoner. Som Jeremia også sa til Israel: "For jeg er med deg, sier Herren, jeg vil frelse deg. Jeg gjør ende på alle folkeslagene som jeg har spredt deg blant; men deg gjør jeg ikke ende på." (Jeremia 30:11)

Finnes det et land i verden hvor Abrahams etterfølgere ikke har levd?

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.