En ny klagemur

9. februar 2016 |  Tsvi Sadan

Etter flere år med diskusjoner har de israelske myndighetene gitt ikke-tradisjonelle jøder tillatelse til å be ved Klagemuren, det helligste stedet i jødedommen.

I 1000 år har jøder som har bedt ved det som på hebraisk heter Kotel gjort dette på en tradisjonell måte, blant annet gjennom å skille mennene og kvinnene. Siden 1980-taller derimot har konservative jøder utfordret konsensusen og krevd at de har rett til å be akkurat slik de ønsker.

Selv om de er få i antall så har disse ikke-tradisjonelle jødene, hvorav de mest kjente er Women of the Wall (avbildet), til slutt overbevist de israelske myndighetene om å tildele dem den sørlige delen av Tempelhøydens vestlige vegg som et sted som de kan bruke.

Det er et bittert kompromiss for Klagemurens sjefsrabbiner som omtalte beslutningen som "det minste av to onder."

Rabbineren sa at "helt siden gruppen Women of the Wall begynte sin mediekampanje så har Klagemuren blitt omgjort fra et sted som førte mennesker sammen til et sted hvor man kjemper. Det vil ta flere år å gjenopprette skaden som disse kvinnene har forårsaket."

"Denne nye løsningen", fortsatte han, "er resultatet av en frykt for ytterligere eskalasjon i kampen om å ødelegge dette hellige stedet. Vi må gjøre det vi kan for å legge denne forferdelige hendelsen bak oss."

Reformasjonsrabbineren Uri Regev var heller ikke spesielt fornøyd: "Her er det snakk om et smertefullt kompromiss. Mens de ortodokses okkupasjon av muren fortsetter så må de liberale reise helt til Robinson Arch (den sørlige delen av veggen)", forklare han.

Det nye området, som blir kalt Azarat Yisrael, skal ligge i den arkeologiske hagen ved den sørlige foten av Tempelhøyden. Det fremtidige bønnestedet vil bli bygd rundt det arkeologiske området og ha sine egne separate innganger. Med andre ord så har de israelske myndighetene laget et nytt hellig sted for ikke-tradisjonelle jøder som vil være adskilt fra Klagemuren.

Da er det ikke rart at til og med den milde rabbineren Haim Navon også mener at dette er et klumsete og dyrt tiltak som ikke vil løse noen ting. Han advarer om at sammenstøtene mellom de ikke-ortodokse jødene og sjefsrabbinatet hadde som mål å innføre et liberalt verdenssyn hvilket er årsaken til at slike konfrontasjoner ikke kommer til å opphøre på grunn av et nytt hellig sted, men i stedet bli flyttet over til andre saker.

Navon rørte også ved minoritetsgruppenes rett til å påføre deres retningslinjer på resten av befolkningen.

Klagemuren, sa han, er et nasjonalt symbol som ingen har rett til å dele opp og si at tilhører dem selv. Muren kan ikke deles opp. Ingenting fornuftig kan bli utfallet av at man legger til side sunn fornuft, sa han.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.