Burde Jesus føre fiender sammen?

15. februar 2016 |  Tsvi Sadan

Konflikten mellom Israel og palestinerne sliter på forholdet mellom messianske jøder og evangelisk kristne palestinere som i prinsippet er ment å skulle følge Jesu bud om å elske sine fiender.

Spenningen mellom messianske jøder og evangelisk kristne palestinere har blitt enda sterkere etter at organisasjonen Christ at the Checkpoint begynte å avholde konferanser hvor de promoterer en retning innenfor Erstatningsteologien hvor Israel blir erstattet med "Palestina".

De fleste messianske jøder har boikottet disse konferansene på bakgrunnen av denne organisasjonens hat mot Israel og for deres aggressive forsøk på å delegetimere Israel som en jødisk stat.

Andre messianske jøder derimot mener at uavhengig av omstendighetene så er det uakseptabelt at det er en konflikt mellom messianske jøder og kristne palestinere.

I et forsøk på å løse konflikten samlet en gruppe messianske jøder og kristne palestinere seg på Kypros forrige måned. De fleste av de som deltok på dette møtet var medlemmer av organisasjonen Christ at the Checkpoint.

I et presseutsagn som ble publisert på organisasjonens hjemmeside, den samme organisasjonen som fremholder sin agenda om at "Palestina er Israel", så står det forklart hvordan mennesker som har støttet dette forvrengte teologiske bildet fremdeles lever opp til Jesu bud om å elske sine fiender.

I dokumentet står det listet noen tips om hvordan man skal kunne oppnå enhet mellom disse to gruppene.

I dokumentet hevdes det at det er mulig å oppnå enhet på bakgrunn av de felles etiske verdiene: "...vår enhet i Messias må komme til uttrykk gjennom å opprettholde etiske standarder som er verdig det kallet vi har fått." For å leve opp til denne standarden så oppfordres det i dokumentet til at alle skal utvise "generøsitet når det kommer til andre mennesker teologiske standpunkt, da dette er å utvise respekt for andre menneskers overbevisning og deres oppriktige tolkning av det som står skrevet i Skriften."

Med andre ord: De som skrev dette dokumentet mener at det å være oppriktig ene og alene er nok til å godta uforenelige tolkninger av den samme hellige teksten. Oppriktighet og godvilje er visst viktigere enn sannheten.

Dokumentet fortsetter med å slå fast at "vi forstår at vi har svært ulike teologiske syn på hvem dette landet tilhører", men likevel; "vi tar avstand fra en måte å tale på og opptre på som ikke er forenelig med det å adlyde vår Herre."

For å si det enkelt så kan man i denne formen for kristen selvrettferdighet være en palestinsk "broder" som både kan mene at "opprettelsen av staten Israel er en katastrofe", og som fremdeles kan leve i fred sammen med messianske jøder. Samtidig er det forventet at messianske jøder skal omfavne de som oppfordrer til deres bortgang.

Denne konklusjonen er mulig, men kun hvis de messianske jødene det er snakk om ikke ser på seg selv om en del av det større Israel.

Hvis de messianske jødene derimot ser seg selv som en del av det større Israel så er dette dokumentet kun enda et bevis på det forstyrrende fenomenet hvor jøder i stadig større grad godtar det deres fiender sier. Den eneste forskjellen er at denne gangen gjør de det i Jesu navn.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.