Hvorfor i all verden utfører ikke israelske soldater voldtekter?

9. mars 2016 |  Tsvi Sadan

I lys av det som skjer med ikke-muslimske kvinner som befinner seg i områder som blir kontrollert av IS, hvor en kvinne alene, enten hun er yazisisk eller kristen, mange ganger blir gjort til sexslave for en hel hær av IS-soldater, så er fraværet av krigsrelaterte voldtekter blant soldater i Det israelske forsvaret blitt til en kilde til frustrasjon for palestinere og deres støttespillere.

For to år siden skrev en ung, kvinnelig student ved Hebrew University om nettopp dette i sin avhandling.

Studentens konklusjon var at israelske soldater ikke voldtar fordi de er rasistiske. "Det er umulig å voldta noen som ikke er et menneske" skrev hun. Denne kvinnen hadde følgende perverse forestilling om dette og skrev "akkurat som at serbiske menn formet sin identitet gjennom å offentlig gruppevoldta bosniske kvinner, så definerer jødiske menn sin unike identitet som menn som ikke voldtar... Voldtekt og ikke-voldtekt er to sider av samme mynt." Det finnes også de som mener nøyaktig det motsatte. I et foredrag til studenter ved Oranim College for en måned siden påsto den israelsk-arabiske læreren Naila Awad, som leder organisasjonen "Kvinner mot vold", at israeske soldater faktisk seksuelt misbruker palestinske kvinner.

Da hun ble spurt om hvor hun fikk tak i denne informasjonen insisterte hun, uten å ha noen dokumentasjon på det, på at "det finnes mange studier som beviser at soldater i Det israelske forsvaret seksuelt misbruker og voldtar kvinner på Vestbredden." Som følge av denne diskriminerende uttalelsen så ble Awad suspendert som følge av klager fra elevene.

Awad svarte med å komme med en rar referanse til Bibelen. "I krigstider", sa hun "så kan (jødiske) menn ta kvinner." Her antydet hun at jøder faktisk blir oppfordret til å voldta kvinnene i fiendens leir. Det samme argumentet dukket opp for to uker siden i et palestinske magasinet som heter "Days of Palestine" og som påstår at de spesialiserer seg på å få tak i førstehåndsinformasjon.

Magasinet hadde gulpet opp en artikkel fra 2012 som het: "Israelsk rabbiner sier at israelske soldater kan voldta palestinske kvinner." Artikkelen var skrevet av den radikale, israelske bloggeren Yossi Gurvitz.

Magasinet påsto at den israelske rabbineren Eyal Qarim i rabbinatet i Det israelske forsvaret har gitt jødiske israelske soldater tillatelse til å voldta palestinske kvinner.

Det spørsmålet som vi da burde stille er: Hvorfor er det da slik at på tross av denne tillatelsen så er det ingen israelske soldater som utfører voldtekter? I likhet med studenten fra Hebrew University så hadde nok mange palestinere svart at rasistiske, israelske soldater synes det må være motbydelig å voldta palestinske kvinner. Selv om dette høres veldig merkelig ut så virker det som at palestinerne faktisk er sinte for at fienden ikke synes at kvinnene deres er tiltrekkende.

Uansett hva Israel gjør så blir det da feil. Det er feil å voldta og det er feil å ikke voldta.

Som svar på disse forferdelige påstandene så har militær-rabinatet kommet med følgende uttalelse som selvsagt har blitt ignorert av de som mener at ikke-voldtekt også er voldtekt. I denne uttalelsen står det følgende: "Grunnleggende menneskelig moralitet sier i likhet med Toraen at det er forbudt å voldta.

Awads bibelske referanse henviser til reglene for kvinner som er blitt tatt til fange i krig. (Femte Mosebok 21:10-11). Man er ikke nødt til å være spesielt smart for å innse at hele dette skriftstedet befaler israelske soldater om å utvise selvbeherskelse og behandle kvinner som er tatt til fange i krig med respekt.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.