KOMMENTAR: Jesus vs. kontrollposter

13. mars 2016 |  Marc Doyon

Dette er et av svarene vi har mottatt på spørsmålet vi stilte våre lesere når det gjelder hva Jesus hadde sagt hvis Han sto ansikt til ansikt med en av kontrollpostene som finnes i Israel i dag. Vi kommer til å publisere flere svar i løpet av den kommende uken.

Hva hadde Jesus sagt og gjort hvis Han sto ovenfor en kontrollpost i dag? Da hadde Han nok gjort nøyaktig det Han gjorde da Han var nødt til å gå gjennom en romersk kontrollpost for 2000 år siden.

Synes Jesus at dette var kjedelig? Selvsagt, ingen liker jo å vente. Og utover at det er kjedelig så er det også ydmykende å bli ansett som en trussel for rikets sikkerhet når man faktisk er en ærlig og lovlydig borger.

Dette er det Jesus sa til sine landsmenn da de var opprørte over at de var nødt til å gå gjennom kontrollposter i sitt eget hjemland:

"Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen." (Matteus 5:44-48)

Man får ikke færre kontrollposter ved å benytte terror. Da fører man bare til at flere kontrollposter opprettes og det blir lettere å rettferdiggjøre bruken av kontrollposter. Kontrollposter er likevel det minste av to onder. De ble opprettet for å forhindre at kriminelle kommer seg inn landet og får ferdes fritt omkring.

Kontrollposter er ikke noe nytt, og de finner mange steder i verden og ved grensene i alle land. Helt siden syndefallet har det blitt opprettet grenser og kontrollposter rundt om i verden. Dette er fordi mennesker ble en trussel mot andre mennesker. Man kan ikke lenger stole på mennesker.

Det er uheldig at man må ha kontrollposter, men de er faktisk et tegn på sivilisasjon, orden og sikkerhet. Områder hvor det ikke finnes kontrollposter er farlige og uforutsigbare. Alt for ofte ser vi hva som skjer med jøder som beveger seg eller oppholder seg på områder hvor det ikke er kontrollpunkter.... De kommer sjeldent tilbake i live.

Uansett hva som skjer så kommer det alltid til å være mennesker som av en politisk grunn skaper et hinder for Jesus, enten det gjelder kontrollposter eller Jerusalem. (Lukas 9:53)

Hvis Jesus vandret omkring på jorden i dag så hadde Han fremdeles vært en israeler, og Han hadde nok vært en soldat i Det israelske forsvaret som hadde jobbet på en av disse postene. (Er Han ikke Herre over hærskarene?) Han hadde vist kjærlighet både til sine medsoldater og til sine fiender. Folk hadde strømmet til kontrollposten hvor Han var for å høre hva Han hadde å si og lære av Hans visdom. Dette er visdom som vi fremdeles den dag i dag har tilgang på gjennom Bibelen og gjennom bønn.

Vi er nødt til å gjøre oss klare og forberede oss på den ulitmate kontrollposten som vi kommer til å møte og måtte gå gjennom på den dagen da Han kommer tilbake. Det kommer til å være den virkelig store kontrollposten, og ingen kommer til å få gå inn i den nye verden uten at han eller hun har blitt renset av Lammets blod. Vi må sørge for at vi blir dømt som verdige til å få være en del av Hans nye rike (Johannes Åpenbaring 21:2) og at vi ikke blir etterlatt på denne jorden. (Matteus 25:10-13, Johannes Åpenbaring 22:15).

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.