Eldre palestinere forsøker å hindre at palestinske barn angriper jøder

15. mars 2016 |  Israel Today Stab

Denne uken rapporterte Israels Channel 2 News at eldre og voksne palestinere i mange palestinske landsbyer gjør et desperat forsøk på å hindre de yngre generasjonene i å delta i den pågående terror- og voldsbølgen mot israelere.

Dette er på grunn av det faktum at landsbyene som terroristene kommer fra lider store økonomiske tap på grunn av beboernes voldelige aktivitet.

For å virke avskrekkende for mulige terrorister så har Israel besluttet å stenge grensene til landsbyer og oppheve alle arbeidstillatelser som er blitt gitt til lokale innbyggere som arbeider i Israel.

Disse kollektive straffetiltakene har en så skadelig effekt at de eldre innbyggerne i disse palestinske landsbyene ikke lenger tolererer at volden fortsetter å skjer.

Ifølge Channel 2 News har eldre palestinere blitt observert mens de forsøker å forhindre de yngre generasjonene fra å delta i volds- og terrorhandlinger.

Det er helt klart at flertallet av palestinere bare ønsker å leve et normalt liv. Det har skjedd færre angrep den siste tiden. Dette skyldes delvis at Israel har samarbeidet med palestinske sikkerhetsstryker, og delvis på grunn av denne frustrasjonen blant de palestinske seniorbeboerne.

På tross av de offentlige truslene som den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har kommet med, hvor han truer med å kutte alle bånd med Israel, så fortsetter likevel sikkerhetsstrykene hans å samarbeide tett med Israels sikkerhetsstryker. Dette skjer på tross av at de palestinske lederne gang på gang ser ut til å skyte seg selv (og alle former for fred) i foten ved å samtidig unnskylde og noen ganger til og med berømme vellykkede terrorhandlinger.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.